Borlänge C (Blg)

Borlänge utgör knutpunkten mellan Bergslagsbanan och Dalabanan och är dessutom trafikmässigt ändpunkt för Västerdalsbanan. Bangården ligger i sydväst-nordostlig riktning med det moderna stationshuset på östra sidan. De två mellanplattformarna med sammanlagt fyra plattformsspår nås via en gångbro över spåren. Något längre söderut passerar riksvägarna 50 och 70 över bangård och plattformar på Backaviadukten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Lördag 7 mars 2009

Personbangården i Borlänge sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  11199
Direktlänk: /bild/00011199/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dåvarande Banverkets huvudkontor ligger på bangårdens västra sida.  12 år
ID-nummer:  11200
Direktlänk: /bild/00011200/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över bangården norrut och mot föregående fotoplats från den östra plattformens norra del vid trapphuset mot stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11201
Direktlänk: /bild/00011201/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den östra plattformens norra ände, plankorsningen ska inte användas av allmänheten.  12 år
ID-nummer:  11202
Direktlänk: /bild/00011202/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från samma plattform.  12 år
ID-nummer:  11203
Direktlänk: /bild/00011203/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut under Backaviadukten.  12 år
ID-nummer:  11204
Direktlänk: /bild/00011204/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda plattformarna sedda från söder med Backaviadukten i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  11205
Direktlänk: /bild/00011205/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna sedda i riktning mot sydväst från samma plats.  12 år
ID-nummer:  11206
Direktlänk: /bild/00011206/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot godsbangården från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11207
Direktlänk: /bild/00011207/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backaviadukten över järnvägen sedd från söder, i bakgrunden dåvarande Banverkets huvudkontor.  12 år
ID-nummer:  11208
Direktlänk: /bild/00011208/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11209
Direktlänk: /bild/00011209/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangården breder ut sig på östra sidan av huvudspåren söderut.  12 år
ID-nummer:  11210
Direktlänk: /bild/00011210/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid södra plattformsänden.  12 år
ID-nummer:  11211
Direktlänk: /bild/00011211/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra änden av den östra plattformen.  12 år
ID-nummer:  11212
Direktlänk: /bild/00011212/
Fotodatum: den 7 mars 2009
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 augusti 2007

Stationshuset i Borlänge sett från plattformen vid spår 5.  12 år
ID-nummer:  11232
Direktlänk: /bild/00011232/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 20 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dåvarande Banverkets huvudkontor sett från andra sidan av samma plattform.  12 år
ID-nummer:  11233
Direktlänk: /bild/00011233/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 20 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra plattformen sedd norrut mot utgången till stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11234
Direktlänk: /bild/00011234/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 20 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra av de båda plattformarna sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  11235
Direktlänk: /bild/00011235/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 20 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plattform sedd mot sydväst med Backaviadukten över spåren.  12 år
ID-nummer:  11236
Direktlänk: /bild/00011236/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 20 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs den östra av plattformarna från plats under Backaviadukten.  12 år
ID-nummer:  11237
Direktlänk: /bild/00011237/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 20 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!