Borlänge–Rättvik

Järnvägen Borlänge–Rättvik började byggas på 1880-talet av Siljans järnväg (BSJ) och järnvägen fram till Insjöns hamn stod klar 1884. Fortsättningen upp till Rättvik dröjde fram till 1910-talet då banan hade sålts till Södra Dalarnes järnväg (SDJ) och sträckan kunde öppnas i december 1914.

Geografisk översikt