Skellefteälven

Mellan de tidigare trafikplatserna Klutmark och Slind korsar järnvägen mellan Bastuträsk och Skellefteå Skellefteälven på en 152 meter lång fackverksbro av stål. Bärverket består av underliggande fackverksbalkar med olika höjd. Det 60 meter långa huvudspannet över älvfåran har en ungefär dubbelt så hög fackverksbalk som de tre sidospannen om vardera 24 meter, två på den nordöstra sidan och ett på den sydvästra. De två sidospannen på nordöstra sidan består av en kontinuerlig fackverksbalk med en pendelbock som stöd på mitten. Bron tillverkades av Göteborgs Nya Verkstads AB 1911.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 17 oktober 2009

Bron sedd från söder, byn Slind skymtar till höger på andra sidan älven.  10 år
ID-nummer:  16323
Direktlänk: /bild/00016323/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron med det stora fackverksbalken i mittspannet och de mindre sidospannen, notera det lilla mellanstödet vid östra stranden.  10 år
ID-nummer:  16324
Direktlänk: /bild/00016324/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron med spegelbild i Skellefteälvens vatten som här är uppdämt av kraftverksdammen i Medle.  10 år
ID-nummer:  16325
Direktlänk: /bild/00016325/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på nära håll från västra stranden.  10 år
ID-nummer:  16326
Direktlänk: /bild/00016326/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från samma strand men nu på brons norra sida.  10 år
ID-nummer:  16327
Direktlänk: /bild/00016327/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden på den stora fackverksbalken i huvudspannet.  10 år
ID-nummer:  16328
Direktlänk: /bild/00016328/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillverkarskylt på det stora fackverket.  10 år
ID-nummer:  16329
Direktlänk: /bild/00016329/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Skellefteälven i riktning mot Skellefteå från järnvägen i kurvan väster om bron.  10 år
ID-nummer:  16330
Direktlänk: /bild/00016330/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron i samma kurva.  10 år
ID-nummer:  16331
Direktlänk: /bild/00016331/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Aitikpendelns tomtåg, den s.k. tomburken, från Skelleftehamn till Gällivare passerar över Skellefteå älv vid Slind några mil väster om Skellefteå den 17 oktober 2009.  14 år
ID-nummer:  07488
Direktlänk: /bild/00007488/
Fotodatum: den 17 oktober 2009
Publicerad: den 1 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!