Lökom (Lkm)

Lökom var en av de ursprungliga stationerna från öppnandet av Härnösand–Sollefteå Järnväg HdSJ 1896. Orten gav också namn åt den stationshusmodell som uppfördes här och som var vanlig på den här banan. Idag är Lökom klassat som linjeplats och på bangården ligger sidospåret kvar oelektrifierat. Stationshuset revs redan på 1970-talet, men vid dess tidigare plats står ställverket kvar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Söndag 29 juli 2012

Infarten till Lökom från Prästmon/Västeraspby, linjeplatssignalen skymtar i grönskan.  6 år
ID-nummer:  20739
Direktlänk: /bild/00020739/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Obevaka plankorsning i sydöstra delen av bangården, vy i riktning mot Sollefteå.  6 år
ID-nummer:  20736
Direktlänk: /bild/00020736/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydöstra ände sedd från samma plats som ovan, växeln ligger framme vid kurvan.  6 år
ID-nummer:  20738
Direktlänk: /bild/00020738/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut står ställverksapparaten kvar.  6 år
ID-nummer:  20732
Direktlänk: /bild/00020732/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och ställverksapparaten, vy i riktning mot Sollefteå.  6 år
ID-nummer:  20733
Direktlänk: /bild/00020733/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst.  6 år
ID-nummer:  20734
Direktlänk: /bild/00020734/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot Västeraspby.  6 år
ID-nummer:  20735
Direktlänk: /bild/00020735/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen Kläpp omkring en kilometer nordväst om bangården.  6 år
ID-nummer:  20737
Direktlänk: /bild/00020737/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 28 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!