Containerlossning i Gällivare

Tidigt på morgonen den 6 februari 2019 spårade Cargonets tåg 41905 från Narvik på väg mot Oslo ur strax norr om Linaälv på malmbanan mellan Kiruna och Gällivare. Olyckan ledde till totalt trafikstopp på denna del av Malmbanan under drygt en vecka, först på kvällen den 13 februari var banan röjd, återuppbyggd och klar för trafik på platsen. Som en del av det inledande röjningsarbetet drogs vagnarna från den främre delen av tåget som inte spårade ur ner till Gällivare där de ställdes upp på spår 6 så att containrarna på dem kunde lossas och fortsätta vidare på lastbil. Den nya bangården i Gällivare utrustades med ett spår för lastning och uppställning som till större delen saknar kontaktledning och detta spår används ibland för att lossa lastbärare från skadade vagnar som fått växlas ur passerande tåg. Den här gången var dock omfattningen lite större då hela spåret var upptaget av vagnar och containrarna trängdes vid sidan av bangården. Här ser vi bilder från förmiddagen den 9 februari.

Bilder och filmer (18)

Lördag 9 februari 2019

Containrar på och intill bangården i Gällivare i solen mitt på dagen.  4 år
ID-nummer:  25850
Direktlänk: /bild/00025850/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Postcontainrar som lossats och ställts upp intill bangården.  4 år
ID-nummer:  25851
Direktlänk: /bild/00025851/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragkraften för vagnarna på spår 6 var 185 682-2.  4 år
ID-nummer:  25852
Direktlänk: /bild/00025852/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det händer ibland att enstaka vagnar lossas på spår 6, men vanligen inte i den här omfattningen.  4 år
ID-nummer:  25853
Direktlänk: /bild/00025853/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godståget som lossas på spår 6 och Norrtågs X52 9042 som inväntar resenärer med buss norrifrån på spår 1a.  4 år
ID-nummer:  25854
Direktlänk: /bild/00025854/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler containrar ska lossas i norra delen av spår 6.  4 år
ID-nummer:  25855
Direktlänk: /bild/00025855/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kättingar krokas fast i containerns hörn.  4 år
ID-nummer:  25856
Direktlänk: /bild/00025856/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Containern lyfts av från vagnen med mobilkranen.  4 år
ID-nummer:  25857
Direktlänk: /bild/00025857/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Benen fälls ut och containern ställs upp intill spåren.  4 år
ID-nummer:  25858
Direktlänk: /bild/00025858/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas med nästa container på samma vagn.  4 år
ID-nummer:  25859
Direktlänk: /bild/00025859/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en container lyfter från vagnen och hittar nya vägar mot slutmålet.  4 år
ID-nummer:  25860
Direktlänk: /bild/00025860/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten luftfärd på väg mot den tillfälliga uppställningen.  4 år
ID-nummer:  25861
Direktlänk: /bild/00025861/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställning intill containern som stod på samma vagn.  4 år
ID-nummer:  25862
Direktlänk: /bild/00025862/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kättingarna lossas åter och arbetet kan fortsätta.  4 år
ID-nummer:  25863
Direktlänk: /bild/00025863/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare blev tillfälligtvis ett logistikcentrum och lastområdet på nya spår 6 kom väl till pass.  4 år
ID-nummer:  25864
Direktlänk: /bild/00025864/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lossningsarbetet fortsätter med resterande containrar.  4 år
ID-nummer:  25865
Direktlänk: /bild/00025865/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Containrarna i södra delen av spår 6, här står också den gaffel som används för att lyfta trailrar.  4 år
ID-nummer:  25866
Direktlänk: /bild/00025866/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen rullade också denna motortralla in norrifrån med en vagn lastad med två trailrar.  4 år
ID-nummer:  25867
Direktlänk: /bild/00025867/
Fotodatum: den 9 februari 2019
Publicerad: den 28 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!