Urväxling av nattågsvagn

Längs med våra järnvägsspår finns flertalet detektorer som kan detektera problem på passerande järnvägsfordon som skulle kunna leda till skador på anläggningen och olyckor. Om ett problem detekteras kan det eller de fordon där problemet finns behöva växlas ur tåget och ställas upp i väntan på borttransport eller reparation på plats.

På eftermiddagen den 29 mars 2017 lämnade nattåget 91 Boden som vanligt på kvällen, men i Brännberg halvvägs till Älvsbyn fick det stoppsignal och stannade på normalhuvudspåret. Det visade sig att ett problem med en av tågets liggvagnar hade detekterats i detektorn några kilometer norr om Brännberg och att vagnen skulle behöva växlas ur tåget. Innan så kunde ske behövde dels resenärerna i den aktuella vagnen förflytta sig till angränsande vagnar, dels behövde ett antal mötande tåg inväntas då växlingsmanövern skulle blockera bangårdens båda spår.

När växlingen till slut kunde påbörjas kopplades de främsta två vagnarna i tåget loss från övriga vagnar och växlades in på det avvikande huvudspåret. Där kopplades den bakre av vagnarna, den andra vagnen i tåget, loss och ställdes upp varefter den första vagnen växlades tillbaka till resten av tåget. På bilderna nedan följs växlingen genom fönstret i den tredje vagnens gaveldörr. Efter avslutad växling kunde resan fortsätta söderut med en ordentlig försening.

Brännbergs driftplats har senare kompletterats med ett stickspår för uppställning av vagnar. Vid detta tillfälle ställdes vagnen upp på mötesspåret och tågmöten på platsen omöjliggordes därmed. Så behöver inte ske nu när vagnar kan ställas på stickspåret.

Bilder och filmer (12)

Onsdag 29 mars 2017

De främsta två vagnarna i tåget har kopplats loss från resterande vagnar och växlas här in på det avvikande huvudspåret via södra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  25964
Direktlänk: /bild/00025964/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna och loket har stannat i södra delen av mötesspåret.  3 år
ID-nummer:  25965
Direktlänk: /bild/00025965/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bromsskor tas fram för att kunna säkra den felande vagnen när den kopplas ur tåget.  3 år
ID-nummer:  25966
Direktlänk: /bild/00025966/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så har vagnen som ska lämnas kvar kopplats loss från den främsta vagnen och loket.  3 år
ID-nummer:  25967
Direktlänk: /bild/00025967/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den främsta vagnen och loket ska nu växlas tillbaka till övriga tåget.  3 år
ID-nummer:  25968
Direktlänk: /bild/00025968/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra bangårdsänden finns tågpersonal som kan manövrera växeln under manövern.  3 år
ID-nummer:  25969
Direktlänk: /bild/00025969/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan vagnen gjorts klar för att lämnas placeras bromsskorna ut under hjulen.  3 år
ID-nummer:  25970
Direktlänk: /bild/00025970/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen har ställts upp på mötesspåret och gjorts klar för att lämnas.  3 år
ID-nummer:  22560
Direktlänk: /bild/00022560/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hej då vagnen, vi ses en annan dag!  3 år
ID-nummer:  25971
Direktlänk: /bild/00025971/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med all personal ombord på främsta vagnen backas den in mot resten av tåget och tillkopplas.  3 år
ID-nummer:  25972
Direktlänk: /bild/00025972/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kunde färden fortsätta söderut med en rejäl försening och en vagn mindre i tåget.  3 år
ID-nummer:  25973
Direktlänk: /bild/00025973/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarlämnade vagnen passeras när nattåget lämnar Brännberg.  3 år
ID-nummer:  25974
Direktlänk: /bild/00025974/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!