Malmvagnssortering i Gällivare

Under några timmar mitt på dagen den 12 juni spreds med ojämna mellanrum ett väldigt skrammel över centrala Gällivare, ett ljud som visade sig komma från bangården. Ett långt tågsätt med malmvagnar littera Uadk, de som används i kalktåget på Inlandsbanan, höll på att sorteras med dubbla IORE som växlingslok. Man verkade kontrollera alla koppel och genom att med loket dra ut och spänna dem, därav den upprepade kedjereaktionen av oväsen genom vagnssättet. Sedan växlades vagnar från spår 1 till spår 2 genom vagnarna kördes ut söder om bangårdens sydligaste växel, växeln lades om och vagnarna kopplades loss och knuffades in på spår 2, det sistnämnda även det med bullrigt resultat.

Bilder och filmer (10)

Torsdag 12 juni 2014

IORE 117 ”Boden” och 108 ”Torneträsk” stor för kraften i växlingsarbetet och gick fram och till baka in och ut från bangården och blockerade länge även den första plankorsningen söder om bangården.  7 år
ID-nummer:  17966
Direktlänk: /bild/00017966/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar kopplades loss och knuffades in på spår 2, en knuff som naturligtvis gav mycket ljud från vagnarna som ännu var kopplade till loket.  7 år
ID-nummer:  17967
Direktlänk: /bild/00017967/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar uppdelade mellan spår 1 och spår 2.  7 år
ID-nummer:  17968
Direktlänk: /bild/00017968/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att dessa två vagnar växlats ur backades kvarvarande vagnar med loken in på spår 1 igen.  7 år
ID-nummer:  17969
Direktlänk: /bild/00017969/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kvarvarande vagnar kopplats ihop med de till synes bromsade vagnarna på spår 1 drog loken framåt en kort stund med kraftigt koppelslammer som följd.  7 år
ID-nummer:  17970
Direktlänk: /bild/00017970/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Antalet vagnar bakom loken minskades sedan ytterligare och proceduren upprepades.  7 år
ID-nummer:  17971
Direktlänk: /bild/00017971/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loken och de tre sista vagnarna på väg in på spår 2.  7 år
ID-nummer:  17972
Direktlänk: /bild/00017972/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången vid stationshuset var spärrad under de timmar växlingen pågick, men trafiken var ändå stoppad på grund av elproblemen vid Ripats.  7 år
ID-nummer:  17973
Direktlänk: /bild/00017973/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista vagn fick komma in på spår 1, här var det verkligen tal om god acceleration!  7 år
ID-nummer:  17974
Direktlänk: /bild/00017974/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen efter mycket skrammel hade en lång rad vagnar delats upp i två delar, här backas vagnarna på spår 1 bort.  7 år
ID-nummer:  17975
Direktlänk: /bild/00017975/
Fotodatum: den 12 juni 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!