Kalktåget på banan igen

Den 10 juni togs första steget till en återupptagen kalktågstrafik på Inlandsbanan efter den stora urspårningen i september 2013, detta genom att ett ensamt lok kom upp till Gällivare och hämtade det tågsätt med tomma vagnar som ska användas för transporterna från Orsa. Loket var det tidigare krockskadade TMZ 1421 ”Cathis” som nu åter är i trafik.

Bilder och filmer (18)

Tisdag 10 juni 2014

Tåg 35764 från Östersund bestående av loket TMZ 1421 har nått fram till infartssignalen i Gällivare några minuter efter den för fordonet annars så passande ankomsttiden 14.21 och där stannat i väntan på körsignal.  8 år
ID-nummer:  17943
Direktlänk: /bild/00017943/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter några minuter kunde det ensamma loket rulla in på bangården, här med den tidigare krockskadade B-änden först.  8 år
ID-nummer:  17944
Direktlänk: /bild/00017944/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket med A-änden närmast när det fortsatte in på bangården.  8 år
ID-nummer:  17945
Direktlänk: /bild/00017945/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket stillastående inne på bangården med den för dagen obefintliga fjällutsikten i bakgrunden. Här skulle nu riktningsbyte ske för vidare färd mot Koskullskulle.  8 år
ID-nummer:  17946
Direktlänk: /bild/00017946/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket åter på väg ut mot norra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  17947
Direktlänk: /bild/00017947/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu lyser två gröna sken i huvudsignalen längst till höger av de tre omedelbart före plankorsningen, färden går mot Koskullskulle.  8 år
ID-nummer:  17948
Direktlänk: /bild/00017948/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv fyra tiden återkom loket till bangården i Gällivare, men nu med en lång rad malmvagnar på kroken.  8 år
ID-nummer:  17949
Direktlänk: /bild/00017949/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet på väg in på bangården i Gällivare.  8 år
ID-nummer:  17950
Direktlänk: /bild/00017950/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först och sist går en koppelvagn för att malmvagnarna med automatkoppel ska kunna dras efter lok med skruvkoppel.  8 år
ID-nummer:  17951
Direktlänk: /bild/00017951/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna ställdes upp på spår 4 där rundgång nu skulle ske för att kunna köra ut på Inlandsbanan.  8 år
ID-nummer:  17952
Direktlänk: /bild/00017952/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av vagnarna i tågsättet, littera är Uadk.  8 år
ID-nummer:  17953
Direktlänk: /bild/00017953/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundgång med loket på spår 3.  8 år
ID-nummer:  17954
Direktlänk: /bild/00017954/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmvagnarna och dieselloket sida vid sida.  8 år
ID-nummer:  17955
Direktlänk: /bild/00017955/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundgången är snart färdig, loket rullar åter söderut mot de väntande vagnarna.  8 år
ID-nummer:  17956
Direktlänk: /bild/00017956/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några minuter efter 17 var det dags att rulla söderut igen, om än mer norrut den första biten ut från bangården.  8 år
ID-nummer:  17957
Direktlänk: /bild/00017957/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar lokstallet på väg ut från bangården.  8 år
ID-nummer:  17958
Direktlänk: /bild/00017958/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid utfarten passeras en fjärde och sista gång.  8 år
ID-nummer:  17959
Direktlänk: /bild/00017959/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förhoppningsvis är vagnarna lastade med kalk när de återvänder till Gällivare.  8 år
ID-nummer:  17960
Direktlänk: /bild/00017960/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 11 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!