Lidköping–Mariestad

Efter några mils färd på den vackra Kinnekullebanans södra del fram till Lidköping där det anordnades en extra vattentagning. När det var klart var det dags rulla ut på banans mellersta och mer kuperade del runt just Kinnekulle upp till Mariestad.

Bilder och filmer (30)

Söndag 26 maj 2013

Sb 1306 med vårt tåg under uppehållet i Lidköping.  10 år
ID-nummer:  17780
Direktlänk: /bild/00017780/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har också brandkåren anlänt för att fylla vatten i ångloket.  10 år
ID-nummer:  17781
Direktlänk: /bild/00017781/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från spårsidan, fastän det numera är lika mycket gatusidan av byggnaden.  10 år
ID-nummer:  17782
Direktlänk: /bild/00017782/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårgeometrin vid västra bangårdsänden säger en del om förändringarna av bangården.  10 år
ID-nummer:  17783
Direktlänk: /bild/00017783/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden mot bron över Lidan.  10 år
ID-nummer:  17784
Direktlänk: /bild/00017784/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många passade på att titta på vattenfyllningen, eller kanske bara njöt av ångloket och det vackra vädret.  10 år
ID-nummer:  17785
Direktlänk: /bild/00017785/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När loket hade fått tillräckligt med vatten kunde brandkåren merutnyttjas till snabbsanering av ett för visso färgglatt men mindre trevligt angrepp som en vagn drabbades av i Trollhättan.  10 år
ID-nummer:  17786
Direktlänk: /bild/00017786/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 11.40-tiden gick färden vidare mot Mariestad, här passeras vagnuppställningen i östra delen av bangården.  10 år
ID-nummer:  17787
Direktlänk: /bild/00017787/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går nära Vänerns och Kinnevikens strand och ibland kan Kinnekulle skymtas bland träden.  10 år
ID-nummer:  17788
Direktlänk: /bild/00017788/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Vänern lite längre norrut där järnvägen går upp längs med Kinnekulles västra sida.  10 år
ID-nummer:  17789
Direktlänk: /bild/00017789/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna vackra bana lämpade sig mycket bra för en ångtågsresa.  10 år
ID-nummer:  17790
Direktlänk: /bild/00017790/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktsstugan i Hjälmsäter passerades.  10 år
ID-nummer:  17791
Direktlänk: /bild/00017791/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa uppehåll blev Råbäck, men här spärrades plankorsningen strax söder om hållplatsen av vårt relativt långa tåg och det var bäst att se till att de som befann sig på spårets västra sida inte hade för bråttom.  10 år
ID-nummer:  17792
Direktlänk: /bild/00017792/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångtåget i Råbäck.  10 år
ID-nummer:  17793
Direktlänk: /bild/00017793/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det fina stationshuset i Råbäck är också en sevärdhet.  10 år
ID-nummer:  17794
Direktlänk: /bild/00017794/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångtåget i grönskan under uppehållet.  10 år
ID-nummer:  17795
Direktlänk: /bild/00017795/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen stod picknickbordet redan dukat för att på nära håll kunna uppleva dagens speciella besök.  10 år
ID-nummer:  17797
Direktlänk: /bild/00017797/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  10 år
ID-nummer:  17798
Direktlänk: /bild/00017798/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångtåget i Råbäck.  10 år
ID-nummer:  17796
Direktlänk: /bild/00017796/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När vi en stund senare närmade oss Hällekis passerades den gamla truckvägen mellan kalkbrottet och cementfabriken i Hällekis.  10 år
ID-nummer:  17799
Direktlänk: /bild/00017799/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter passerades ortens fina järnvägsstation.  10 år
ID-nummer:  17800
Direktlänk: /bild/00017800/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Må hända en ung och en lite äldre entusiast på plattformen i Hällekis.  10 år
ID-nummer:  17801
Direktlänk: /bild/00017801/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa stopp blev i den forna järnvägsknuten Forshem något längre österut.  10 år
ID-nummer:  17802
Direktlänk: /bild/00017802/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Forshem, även här med lokalbefolkning på plats.  10 år
ID-nummer:  17803
Direktlänk: /bild/00017803/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångtåget i kurvan i Forshem, förut gick järnvägen mot Gössäter och Skara rakut ut från bangården här.  10 år
ID-nummer:  17804
Direktlänk: /bild/00017804/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångtåget i Forshem.  10 år
ID-nummer:  17805
Direktlänk: /bild/00017805/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter Forshem fanns inte tid för fler stopp före Mariestad, speciellt eftersom nästa norrgående Kinnekulletåg skulle utgå från Lidköping så snart vi ankommit Mariestad. Här rullar vi genom Stadsparken vid infarten några minuter försenade.  10 år
ID-nummer:  17806
Direktlänk: /bild/00017806/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ankomsten till Mariestad.  10 år
ID-nummer:  17807
Direktlänk: /bild/00017807/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns ännu ett vackert stationshus att titta på.  10 år
ID-nummer:  17808
Direktlänk: /bild/00017808/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom det under vårt uppehåll i Mariestad skulle ske ett möte mellan två Kinnekulletåg fick vi nöja oss med ett plattformslöst spår den här gången.  10 år
ID-nummer:  17809
Direktlänk: /bild/00017809/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!