Utgångsläget efter urspårningen

Bilder och filmer (28)

Torsdag 16 maj 2013

Urspårningsplatsen sedd från söder.  -
ID-nummer:  15269
Direktlänk: /bild/00015269/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet och en framkörd rälsgående bil från Strukton.  -
ID-nummer:  15270
Direktlänk: /bild/00015270/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket och personalvagnen stod på spåret, sedan följde problemen.  -
ID-nummer:  15271
Direktlänk: /bild/00015271/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den främre blå vagnen (omformardelen Q48) och de båda tomma vagnarna hade gått ur spår.  -
ID-nummer:  15273
Direktlänk: /bild/00015273/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättets främre del med de urspårade vagnarna till höger.  -
ID-nummer:  15274
Direktlänk: /bild/00015274/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Urspårningsplatsen sedd från norr.  -
ID-nummer:  15275
Direktlänk: /bild/00015275/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av tågsättet sett från norr.  -
ID-nummer:  15276
Direktlänk: /bild/00015276/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorvagnen Q49 407 stod kvar på spåret.  -
ID-nummer:  15277
Direktlänk: /bild/00015277/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorvagnen och de två sista vagnarna i tågsättet, alla kvar på rälsen.  -
ID-nummer:  15278
Direktlänk: /bild/00015278/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tomma vagnarna mellan transformator och omformarvagnarna hade delvis gått ur spår då de stod över den del av rälsen där ytterrälen var helt förstörd.  -
ID-nummer:  15279
Direktlänk: /bild/00015279/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarvagnen Q48 407 står helt ur spår med samtliga sex axlar.  -
ID-nummer:  15280
Direktlänk: /bild/00015280/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalvagn Qla 001 och lok T43 242, båda kvar på spåret.  -
ID-nummer:  15281
Direktlänk: /bild/00015281/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Främre axeln på den bakre av de två tomma vagnarna mellan omformare och transformator, ur spår då ytterrälen är trasig.  -
ID-nummer:  15282
Direktlänk: /bild/00015282/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakre axeln på den främre av de tomma vagnarna, inte heller här finns mycket till ytterräl kvar.  -
ID-nummer:  15283
Direktlänk: /bild/00015283/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda axlarna ovan på samma bild.  -
ID-nummer:  15284
Direktlänk: /bild/00015284/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under vagnarna ligger ytterrälen i bitar.  -
ID-nummer:  15285
Direktlänk: /bild/00015285/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot transformatorvagnen.  -
ID-nummer:  15286
Direktlänk: /bild/00015286/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarvagnen står stadigt ur spår och vållar problem på grund av tyngden.  -
ID-nummer:  15287
Direktlänk: /bild/00015287/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de sex urspårade axlarna under den tunga vagnen.  -
ID-nummer:  15288
Direktlänk: /bild/00015288/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarvagnen Q48 407.  -
ID-nummer:  15290
Direktlänk: /bild/00015290/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redan på förmiddagen påbörjades bygget av en väg fram till urspårningen från den intilliggande landsvägen för att kunna bärga omformarvagnen.  -
ID-nummer:  15292
Direktlänk: /bild/00015292/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot tågsättet från samma plats som ovan, denna skogsmark ska snart grävas upp för att ge plats för den nya vägen.  -
ID-nummer:  15291
Direktlänk: /bild/00015291/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora stenblock grävs bort och marken jämnas ut för att vägen sedan ska kunna byggas med bergkross.  -
ID-nummer:  15293
Direktlänk: /bild/00015293/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den välfyllda bäcken som följer landsvägens dike i den kraftiga stigning som landvägen liksom järnvägen har här lades dubbla trummor under den nya vägen.  -
ID-nummer:  15294
Direktlänk: /bild/00015294/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordmaterial från intilliggande mark läggs på trummorna i diket.  -
ID-nummer:  15295
Direktlänk: /bild/00015295/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt jämnas till och planeras med lastmaskin.  -
ID-nummer:  15296
Direktlänk: /bild/00015296/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägen sedd från landsvägen, järnvägens skärning kan skymtas i bakgrunden till vänster.  -
ID-nummer:  15297
Direktlänk: /bild/00015297/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny väg blir till fortare än någon kan ana, när jag passerade här dagen innan var allt som vanligt...  -
ID-nummer:  15298
Direktlänk: /bild/00015298/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!