Röjning och bärgning dag 1

Av det sju vagnar långa tågsättet i den urspårade omformartransporten var det tre vagnar som helt eller delvis hamnade vid sidan av rälsen. Det första som togs bort från platsen var de tre bakersta vagnarna i tågsättet som alla stod kvar på rälsen, trans­for­mator­vagnen och två bromsvagnar. Därefter lyftes även de två bromsvagnarna mellan trans­for­mator­vagnen och om­formar­vagnen tillbaka på spåret.

Bilder och filmer (25)

Torsdag 16 maj 2013

Den främre delen av tågsättet sett från järnvägens västra sida med landsvägen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  15301
Direktlänk: /bild/00015301/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den främre blå omformarvagnen och de två tomma bromsvagnarna var urspårade.  11 år
ID-nummer:  15302
Direktlänk: /bild/00015302/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarvagnen Q48 407 står helt ur spår med samtliga sex axlar.  11 år
ID-nummer:  15303
Direktlänk: /bild/00015303/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Struktons motortralla med några vagnar lastade med räls och sliprar på kroken dyker upp från norr.  11 år
ID-nummer:  15304
Direktlänk: /bild/00015304/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fordonen på spåret sedda från söder.  11 år
ID-nummer:  15305
Direktlänk: /bild/00015305/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre urspårade vagnarna efter personalvagnen sedda från söder.  11 år
ID-nummer:  15306
Direktlänk: /bild/00015306/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorvagnen Q49 407 och de två tomma bromsvagnarna längst bak i det ursprungliga tågsättet ska nu kopplas bort från övriga vagnar för att dras iväg från platsen.  11 år
ID-nummer:  15307
Direktlänk: /bild/00015307/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorvagnen sedd snett från ovan, vagnen blev kvar på spåret tack vare att den inte hann fram till brottstället innan tåget stannade.  11 år
ID-nummer:  15308
Direktlänk: /bild/00015308/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Större delen av tågsättet sett från banans västra sida.  11 år
ID-nummer:  15309
Direktlänk: /bild/00015309/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De bakersta vagnarna dras iväg norrut för.  11 år
ID-nummer:  15310
Direktlänk: /bild/00015310/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna kördes till Storsund, den närmaste mötesdriftplatsen norrut, för att ställas upp där.  11 år
ID-nummer:  15311
Direktlänk: /bild/00015311/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan av spåret fortsatte vägbygget. Grävmaskinen banar väg genom terräng med mycket stora stenar samtidigt som det första lasset bergkross anländer.  11 år
ID-nummer:  15312
Direktlänk: /bild/00015312/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha satt av de icke urspårade bakre vagnarna återvänder motortrallan till urspårningsplatsen.  11 år
ID-nummer:  15313
Direktlänk: /bild/00015313/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kopplet mellan de två urspårade flakvagnarna behövde lossas, men bjöd på stort motstånd.  11 år
ID-nummer:  15314
Direktlänk: /bild/00015314/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på bärgningen av de urspårade flakvagnarna lastades nya sliprar av från vagnarna bakom motortrallan.  11 år
ID-nummer:  15315
Direktlänk: /bild/00015315/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen banar sig fram mot järnvägen. Vid det här laget kom lastbilar med bergkross en efter en så bärgningen av vagnarna fick vänta tills vägens underbyggnad var planerad ända fram till spåret.  11 år
ID-nummer:  15316
Direktlänk: /bild/00015316/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att lyfta de två flakvagnarna upp på spåret igen. Här har vagnarna rullats något bakåt jämfört med det ursprungliga läget.  11 år
ID-nummer:  15317
Direktlänk: /bild/00015317/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den i den kvarvarande delen av tågsättet bakre flakvagnens främre axel lyfts på plats med hjälp av grävmaskinen.  11 år
ID-nummer:  15318
Direktlänk: /bild/00015318/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bortre vagnen står nu åter på spåret efter att vagnarna rullats ytterligare något norrut. Den främre axeln på den främre vagnen närmast står ännu på spåret men måste nu passera den skadade sträckan.  11 år
ID-nummer:  15319
Direktlänk: /bild/00015319/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Axeln närmast har nu gått ur spår även den och vagnen rullar på sliprarna, dags att avbryta rörelsen.  11 år
ID-nummer:  15320
Direktlänk: /bild/00015320/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre axeln på denna vagn lyfts upp på spåret.  11 år
ID-nummer:  15321
Direktlänk: /bild/00015321/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen har nu en axel på spåret och en helt utanför.  11 år
ID-nummer:  15322
Direktlänk: /bild/00015322/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att vagnarna rullats lite till bar det sig inte bättre än att vagnen vickade i sidled och rörelsen måste stoppas.  11 år
ID-nummer:  15323
Direktlänk: /bild/00015323/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom att grävmaskinen tryckte ned vagnen i det hörn som hade lättat från spåret kunde rörelsen fortsätta ytterligare en liten bit med axeln kvar på spåret.  11 år
ID-nummer:  15324
Direktlänk: /bild/00015324/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen lyftes även den sista axeln upp på rälsen och bärgningen av de två flakvagnarna kunde ses som klar.  11 år
ID-nummer:  15325
Direktlänk: /bild/00015325/
Fotodatum: den 16 maj 2013
Publicerad: den 19 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!