Urspårning Backsjön–Selsjön

Söndagen den 23 juni inträffade en urspårning på linjen mellan Backsjön och Selsjön på Stambanan genom övre Norrland mellan Mellansel och Långsele. Det var tre vagnar i ett södergående ståltåg från Luleå mot Borlänge som spårade ur och förstörde drygt 200 meter räls och banvall. Urspårningsplatsen ligger besvärligt till med omkring 500 meter till närmaste väg i kuperad terräng. Uppröjningsarbetet fick därför bedrivas främst med spårgående fordon och alla vagnar utom en kunde tas från platsen på räls. De stålämnen som låg på de urspårade vagnarna fick dock även de stanna kvar vid urspårningsplatsen för att bärgas vid ett senare tillfälle. Omkring klockan 02.00 natten mot onsdagen den 26 juni kunde tågtrafiken förbi olycksplatsen återupptas. Bilderna i detta reportage togs vid ett besök på platsen på seneftermiddagen på tisdagen när åter­uppbyggnads­arbetet var i sitt slutskede.

Bilder och filmer (50)

Tisdag 25 juni 2013

Återställningsarbeten pågår vid urspårningsplatsen mellan Backsjön och Selsjön.  10 år
ID-nummer:  15946
Direktlänk: /bild/00015946/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålämnen från de urspårade vagnarna ligger vid sidan av banan, här på södra sidan.  10 år
ID-nummer:  15947
Direktlänk: /bild/00015947/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålämnen på spårets norra sida.  10 år
ID-nummer:  15948
Direktlänk: /bild/00015948/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Selsjön vid urspårningsplatsen.  10 år
ID-nummer:  15949
Direktlänk: /bild/00015949/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av spåret ligger också ett stort antal krossade sliprar, här syns också den enda kvarvarande vagnen vid urspårningsplatsen där en kontaktledningsstolpe har bytts ut.  10 år
ID-nummer:  15950
Direktlänk: /bild/00015950/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Krossade sliprar på hög intill spåret.  10 år
ID-nummer:  15951
Direktlänk: /bild/00015951/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande vagnen på spårets södra sida.  10 år
ID-nummer:  15952
Direktlänk: /bild/00015952/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En rälsgående Huddig-grävmaskin vid den nyuppsatta kontaktledningsstolpen.  10 år
ID-nummer:  15953
Direktlänk: /bild/00015953/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen sedd från öster, här syns ytterligare stålämnen i terrängen till höger.  10 år
ID-nummer:  15954
Direktlänk: /bild/00015954/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att återställa spåret pågick här längre österut där urspårningen började.  10 år
ID-nummer:  15955
Direktlänk: /bild/00015955/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där den värst urspårade vagnen fällde en kontaktledningsstolpe sedd från öster, notera att ledningarna inte har hängts upp ännu.  10 år
ID-nummer:  15956
Direktlänk: /bild/00015956/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid östra änden av samma bergskärning, här passas den sista biten ny räls in mot spåret norrut.  10 år
ID-nummer:  15957
Direktlänk: /bild/00015957/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den spårgående grävmaskinen vid arbetsplatsens östra ände i slutet av den skarpaste kurvan på linjen mellan Backsjön och Selsjön.  10 år
ID-nummer:  15958
Direktlänk: /bild/00015958/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från öster, på större delen av sträckan i bild har banvallen och rälsen fått återuppbyggas.  10 år
ID-nummer:  15959
Direktlänk: /bild/00015959/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler trasiga sliprar vid arbetsplatsens östra ände.  10 år
ID-nummer:  15960
Direktlänk: /bild/00015960/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från bergskärningen öster om denna.  10 år
ID-nummer:  15961
Direktlänk: /bild/00015961/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett i den skarpa kurvan i riktning mot Backsjön från samma plats, kurvradien är här 300 meter.  10 år
ID-nummer:  15962
Direktlänk: /bild/00015962/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I samma stund anlände även en spårriktare söderifrån.  10 år
ID-nummer:  15963
Direktlänk: /bild/00015963/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En räl läggs på plats för att kunna kapas till rätt längd i det mellanrum som ännu återstår i spåret.  10 år
ID-nummer:  15964
Direktlänk: /bild/00015964/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var gott om personal på plats, men det finns nog arbetsmoment som kräver fler insatser än just detta.  10 år
ID-nummer:  15965
Direktlänk: /bild/00015965/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över arbetena vid östra änden av urspårningsplatsen.  10 år
ID-nummer:  15966
Direktlänk: /bild/00015966/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergskärningarna gjorde återställningsarbetet mer komplicerat, men det fanns ändå platser där maskiner och annat kunde ställas upp vid sidan av spåret.  10 år
ID-nummer:  15967
Direktlänk: /bild/00015967/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter noggrann utplacering kapas här den ena rälen till rätt längd, sedan återstår ännu en räl och montering av båda dessa på sliprarna innan spåret är redo för makadamfyllning och riktning.  10 år
ID-nummer:  15968
Direktlänk: /bild/00015968/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen i skärningen närmast öster om den stolpe som fick bytas ut tycks också ha fått en rejäl smäll, men verkar få stå kvar ändå intill bergväggen.  10 år
ID-nummer:  15969
Direktlänk: /bild/00015969/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den makadam som finns vid sidan av spåret flyttas in mot detsamma där spåret är färdigbyggt.  10 år
ID-nummer:  15970
Direktlänk: /bild/00015970/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nybyggt spår i bergskärningen vid olycksplatsen.  10 år
ID-nummer:  15971
Direktlänk: /bild/00015971/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren står redo i väster för att ta över så snart spårbygget och de sista manuella justeringarna är klara.  10 år
ID-nummer:  15972
Direktlänk: /bild/00015972/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den man- och maskinstarka gruppen arbetar för respektive väntar på att den sista biten spår ska bli färdigt.  10 år
ID-nummer:  15973
Direktlänk: /bild/00015973/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot arbetsplatsens västra del med spårriktaren längst bort och den kvarvarande urspårade vagnen vid sidan av spåret.  10 år
ID-nummer:  15974
Direktlänk: /bild/00015974/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där den mesta urspårade vagnen hamnade, stålämnena ligger kvar.  10 år
ID-nummer:  15975
Direktlänk: /bild/00015975/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den utbytta kontaktledningsstolpen med den gamla demolerade i bakgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  15976
Direktlänk: /bild/00015976/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande vagnen sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  15977
Direktlänk: /bild/00015977/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning pågår för att övergångskurvorna mellan de två skarpa kurvorna ska bli korrekta. 1  10 år
ID-nummer:  15978
Direktlänk: /bild/00015978/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
#1 Jonas B, 7 juli 2013, 17:21
Undrar om det är korsande ramper på platsen.
Mätning vid övergången mellan kurvorna.  10 år
ID-nummer:  15979
Direktlänk: /bild/00015979/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de spårgående maskinerna intill den urspårade vagnen.  10 år
ID-nummer:  15980
Direktlänk: /bild/00015980/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av vagnens östra ände där den placerats vid sidan av spåret.  10 år
ID-nummer:  15981
Direktlänk: /bild/00015981/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av vagnens västra ände.  10 år
ID-nummer:  15982
Direktlänk: /bild/00015982/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande vagnen sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  15983
Direktlänk: /bild/00015983/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålämnen söder om spåret med spårriktaren i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15984
Direktlänk: /bild/00015984/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom spårriktaren har även en ballastplog kommit fram till platsen.  10 år
ID-nummer:  15985
Direktlänk: /bild/00015985/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nylagda spåret sett österut i riktning mot Backsjön.  10 år
ID-nummer:  15986
Direktlänk: /bild/00015986/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålämnen i väntan på bärgning, att få igång trafiken på banan prioriterades dock högre.  10 år
ID-nummer:  15987
Direktlänk: /bild/00015987/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren avancerar fram förbi de kvarlämnade stålämnena.  10 år
ID-nummer:  15988
Direktlänk: /bild/00015988/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ballastplogen väntar i västra änden av arbetsplatsen. 2  10 år
ID-nummer:  15989
Direktlänk: /bild/00015989/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
#2 David Larsson, Jvgfoto.se, 7 juli 2013, 18:12
Svar till Jonas B (#1)
Naturligtvis, det är korrigerat nu.
#1 Jonas B, 7 juli 2013, 17:24
Ser ut som en ballastplog med eget magasin.
Överflödig makadam sugs upp och kan läggas ut på annan plats. I detta fall låter man den ta med sig den makadam som skall läggas ut på platsen.
De kvarlämnade stålämnena på banans norra sida fick tjäna som bänkar för väntande banarbetare.  10 år
ID-nummer:  15990
Direktlänk: /bild/00015990/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren med de krossade sliprarna på urspårningsplatsen i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  15991
Direktlänk: /bild/00015991/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ballastplogen kan även den rulla framåt för att så småningom lossa sin last.  10 år
ID-nummer:  15992
Direktlänk: /bild/00015992/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren vid urspårningsplatsen i väntan på att även den sista biten spår ska färdigställas.  10 år
ID-nummer:  15993
Direktlänk: /bild/00015993/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren med några kvarlämnade stålämnen i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  15994
Direktlänk: /bild/00015994/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från väster, om drygt sex timmar skulle spåret åter vara farbart för de många godståg som behövde passera.  10 år
ID-nummer:  15995
Direktlänk: /bild/00015995/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 6 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!