Samling i Örnsköldsvik

På lördagen den 28 maj gick resan på Botniabanan med utgångspunkt från Örnsköldsvik, norrut till Umeå före lunch och söderut till Västeraspby på eftermiddagen. Programmet började med frukost på Örnsköldsvik C från 05.30 i anslutning till ankomsten för nattåg 92 som många resedeltagare nyttjade för den anslutande resan till Örnsköldsvik. Jag kom istället norrifrån redan dagen före men gick ändå till stationen tidigt för att se nattågets ankomst.

Bilder och filmer (14)

Lördag 28 maj 2011

Örnsköldsvik tidigt på lördagsmorgonen den 28 maj 2011. Vädermässigt var det trots grådis en ljusning mot dagen innan då regnmolnen hängde betydligt lägre och piskande regn gjorde fotoarbete mycket besvärligt. 8 år
ID-nummer:  10867
Direktlänk: /bild/00010867/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 92 var försenat söderifrån, men var ännu drygt 20 minuter efter ordinarie ankomsttid skyltat på spår 12 med ny ankomsstid 05.45. 8 år
ID-nummer:  10849
Direktlänk: /bild/00010849/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stationshusets nedre éntreplan stod frukosten framdukad och väntade på resans deltagare. 8 år
ID-nummer:  10850
Direktlänk: /bild/00010850/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart kom beskedet att tåget var ersatt med buss, och efter ytterligare en god stund anlände denna ersättningsbuss till gate A vid Örnsköldsviks resecentrum. 8 år
ID-nummer:  10851
Direktlänk: /bild/00010851/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kö bildades mellan bussgaten och den uppdukade frukosten. 8 år
ID-nummer:  10691
Direktlänk: /bild/00010691/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I anslutning till frukosten delades också resehandlingarna ut. 8 år
ID-nummer:  10692
Direktlänk: /bild/00010692/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Frukosten anordnades i samarbete med den japanska restaurangen på resecentrums nedre plan. 8 år
ID-nummer:  10852
Direktlänk: /bild/00010852/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resedeltagare äter frukost på Örnsköldsviks resecentrum. 8 år
ID-nummer:  10853
Direktlänk: /bild/00010853/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När alla hade fått sig något till livs var det dags för nästa punkt på programmet och det var därför dags för herden att samla den i resecentrumentrén spridda fårahjorden.
ID-nummer:  10916
Direktlänk: /bild/00010916/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan slagit sju var det dags för vår reseledare att ta till orda och hälsa alla välkomna. 8 år
ID-nummer:  10854
Direktlänk: /bild/00010854/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter var det dags för kapacitetstest i rulltrapporna upp mot järnvägsdelen av Örnsköldsviks resecentrum. 8 år
ID-nummer:  10855
Direktlänk: /bild/00010855/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stationsbyggnaden närmast spåren hölls sedan en informationsstund om trafikutvecklingen i Norrtågssamarbetet och om det nya signalsystemet ERTMS. 8 år
ID-nummer:  10856
Direktlänk: /bild/00010856/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en intressant informationsstund tackades de medverkande med en varsin SJK-bok, varefter resan nu kunde börja på allvar. 8 år
ID-nummer:  10857
Direktlänk: /bild/00010857/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens färdmedel blev inte den X62:a vi hade hoppats på. Istället fick X52 9034, ett av två ordinarie tågsätt på Botniabanans tjuvstartsetapp Umeå–Örnsköldsvik ta sig an uppdraget. 8 år
ID-nummer:  10693
Direktlänk: /bild/00010693/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 17 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!