SJK årsmötesresa 2011

Under den sista helgen i maj 2011 samlades Svenska Järnvägsklubben till årsmöte i Örnsköldsvik med tillhörande resor på omgivande spår. Temat för helgen var ”Gammalt och nyaste nytt på norrländska spår” och resorna skulle därmed visa upp såväl nya som gamla järnvägsmiljöer.

Lördagen ägnades åt den moderna delen av järnvägsnätet. Det betyder naturligtvis Botniabanan vilken vi fick se i sin helhet tur och retur. Dessutom besöktes Umeå nya godsbangård och den verkstad som byggs där.

Söndagen var därmed vigd åt äldre spår varför vi fick söka oss mot inlandet. Via skarvspåret till Mellansel och stambanans visserligen relativt moderna spår nåddes Forsmo–Hotingbanan. Den ledde oss till Inlandsbanan och slutligen resans mål Östersund.