Dagens bild den 15 juli 2020

Ett södergående stålämneståg lämnar Pustbergstunneln och rullar in på driftplatsen Högbränna några mil sydväst om Vännäs på förmiddagen för tio år sedan idag. Den 381 meter långa tunneln genom Pustberget öppnades 1995 som en del av den nya genare sträckningen av Stambanan genom övre Norrland mellan Högbränna och Hörnsjö och tunneln är tillsammans med den samtida Glödbergstunneln vid Nyåker något längre söderut stambanans två yngsta tunnlar. Den gamla krokiga linjen runt berget lämnades dock också kvar och syns ansluta från vänster i bild fram mot bangården. De båda spåren fungerar nu som ett dubbelspår mellan driftplatserna, trots stort avstånd mellan spåren och stora skillnader i spårgeometri.
ID-nummer:  32305
Direktlänk: /bild/00032305/
Fotodatum: den 15 juli 2010
Publicerad: den 15 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.