Högbränna (Hbä)

Högbränna är den första mötesstationen längs Stambanan genom övre Norrland norr om passagen över Öre älv mellan Mellansel och Vännäs. Stationen är nästan som en vanlig mötesstation längs banan, men utöver de båda växlarna till sidotågspåret finns ytterligare en växel vid norra utfarten från stationen. I november 1995 togs en ny rakare linjesträckning i bruk mellan Högbränna och nästa station Hörnsjö och de gamla och nya linjerna bildar sedan dess ett dubbelspår, även signaltekniskt. Strax norr om mötesspåret i Högbränna finns därför en tågvägsskiljande växel mellan upp- och nedspår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (31)

Torsdag 15 juli 2010

Ett stålämneståg lämnar Pustbergstunneln och rullar in på driftplatsen Högbränna på morgonen.  2 år
ID-nummer:  32305
Direktlänk: /bild/00032305/
Fotodatum: den 15 juli 2010
Publicerad: den 15 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Landsvägsbron över bangården är smal och vägen smalnar av kraftigt i de skarpa kurvor som finns på båda sidor om bron, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  06463
Direktlänk: /bild/00006463/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och fjärrkuren sedda österut från bron.  13 år
ID-nummer:  06464
Direktlänk: /bild/00006464/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra (södra) bangårdsänden sedd från bron.  13 år
ID-nummer:  06465
Direktlänk: /bild/00006465/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren på södra sidan av bangården ligger vid platsen där hållplatsstugan stod.  13 år
ID-nummer:  06466
Direktlänk: /bild/00006466/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  06467
Direktlänk: /bild/00006467/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Infartssignalen till Högbränna på uppspåret från Hörnsjö finns omedelbart väster om Pustbergstunnelns västra mynning.  13 år
ID-nummer:  06452
Direktlänk: /bild/00006452/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motlutet fortsätter upp mot växeln mellan de båda spåren från Hörnsjö och mot bangården.  13 år
ID-nummer:  06453
Direktlänk: /bild/00006453/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedspårets infart till Högbränna i öster.  13 år
ID-nummer:  06454
Direktlänk: /bild/00006454/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren går samman strax väster om Pustberget.  13 år
ID-nummer:  06455
Direktlänk: /bild/00006455/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna vid utfarten mot nedspåret sedda mot sydost. Den ursprungliga bansträckningen låg här ännu närmare Pustberget till vänster i bild med skarpare kurvor.  13 år
ID-nummer:  06456
Direktlänk: /bild/00006456/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren mot Hörnsjö sedda från växeln mellan dessa strax öster om bangården i Högbränna.  13 år
ID-nummer:  06457
Direktlänk: /bild/00006457/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan spåren från Hörnsjö, bangården finns bakom krönet.  13 år
ID-nummer:  06458
Direktlänk: /bild/00006458/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra (norra) bangårdsänden i Högbränna sedd mot sydost.  13 år
ID-nummer:  06459
Direktlänk: /bild/00006459/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra änden.  13 år
ID-nummer:  06460
Direktlänk: /bild/00006460/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06461
Direktlänk: /bild/00006461/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från öster mot landsvägsbron över bangården.  13 år
ID-nummer:  06462
Direktlänk: /bild/00006462/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Sommarkväll i Högbränna. Gamla åskskurar från den gångna dagen släpper sin sista nederbörd samtidigt som kvällssolen kastar sina sista strålar genom regndropparna.  13 år
ID-nummer:  06468
Direktlänk: /bild/00006468/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 10 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Försignalen söderifrån till Högbränna återfinns vid Tallbergstunnelns västra mynning.  14 år
ID-nummer:  01021
Direktlänk: /bild/00001021/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna relativt smala bro för landsvägen mellan Nyåker och Hörnsjö passerar över mötesspåret i Högbränna.  14 år
ID-nummer:  01022
Direktlänk: /bild/00001022/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut mot södra utfarten från Högbränna.  14 år
ID-nummer:  01023
Direktlänk: /bild/00001023/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av mötesspåret och södra utfarten. Bakom kurvan finns Tallbergstunneln.  14 år
ID-nummer:  01024
Direktlänk: /bild/00001024/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart öster om vägens bro över järnvägen ligger banvaktstuga 171 Högbränna.  14 år
ID-nummer:  01025
Direktlänk: /bild/00001025/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från bron österut med banvaktsugan och banverkets stationsbyggnad.  14 år
ID-nummer:  01026
Direktlänk: /bild/00001026/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma bro, längst bort skymtar Pustbergstunneln på det nyare uppspåret norrut.  14 år
ID-nummer:  01027
Direktlänk: /bild/00001027/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården österut med stationsbyggnaden till höger.  14 år
ID-nummer:  01028
Direktlänk: /bild/00001028/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högbränna i kvällssol.  14 år
ID-nummer:  01029
Direktlänk: /bild/00001029/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljeväxeln mellan upp- och nedspår finns strax norr om bangården i Högbränna.  14 år
ID-nummer:  01030
Direktlänk: /bild/00001030/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banan som nu bildar nedspår och som används endast vid tågmöten.  14 år
ID-nummer:  01031
Direktlänk: /bild/00001031/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elskåp för hjälpkraftledningen av den modell som finns med jämna mellanrum på sträckan Norrfors-Vännäs.  14 år
ID-nummer:  01032
Direktlänk: /bild/00001032/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Hbä U2 vid Pustbergstunnelns västra mynning. Då det på banan endast finns dubbelspår mellan två stationer bör detta vara banans enda signal med beteckning U2.  14 år
ID-nummer:  01033
Direktlänk: /bild/00001033/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!