Åtvidaberg (Åvg)

Åtvidaberg är en station längs Tjustbanan mellan Linköping och Västervik. Här finns ett resecentrum som knyter samman buss- och tågtrafik.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Tisdag 1 augusti 2006

Plattformen vid Åtvidabergs station sedd västerut. Över bangården går en gång- och cykelbro, men för att komma till plattformen måste man använda en plankorsning.  14 år
ID-nummer:  02282
Direktlänk: /bild/00002282/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra plattformsänden. Här ser vi användning av rödgula balissignaltavlor . Dessutom har vi orienteringstavlor med tillägstavla ”Stopp vid vägkorsning”. Dessa används vid vägkorsningar där igångsättningsspårledningen är kort och tåget därmed kan behöva vänta på att bommarna skall fällas innan passage.  14 år
ID-nummer:  02283
Direktlänk: /bild/00002283/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från västra delen av plattformen. Banan fortsätter här mot Bjärka-Säby.  14 år
ID-nummer:  02284
Direktlänk: /bild/00002284/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Åtvidaberg sett från plattformen.  14 år
ID-nummer:  02285
Direktlänk: /bild/00002285/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!