Getå (Gtå)

Getå, station längs banan mellan Nyköping och Åby (-Norrköping). Platsen är inom järnvägen mest känt för den olycka, Sveriges hittills värsta, som inträffade här den 1 oktober 1918. Ett skred raserade järnvägen strax före klockan 21 på kvällen och ett tåg mellan Malmö och Stockholm spårar ur och rasar ner på landsvägen nedanför. Glöd från ångloket antänder vagnarna närmast och gas från lamporna gör att elden tar sig ytterligare. Minst 42 människor omkommer i olyckan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Tisdag 1 augusti 2006

Stopplykta i västra änden av sidospåret i Getå. Tågväg kan ställas till denna lykta istället för till huvudsignalen längre bort (skymd) för att kunna ha samtidig infart till stationen från båda hållen med tillräcklig skyddssträcka. 13 år
ID-nummer:  00827
Direktlänk: /bild/00000827/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skredvarningsstopplyktor vid mötesstationen i Getå. Dessa visar rött sken om skredvarningsanläggningen har aktiverats. Olyckan år 1918 skall med skreddetektorsystemet inte kunna upprepas. 13 år
ID-nummer:  00828
Direktlänk: /bild/00000828/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudspårets skredvarningsstopplykta. 13 år
ID-nummer:  00829
Direktlänk: /bild/00000829/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!