Järpen (Jpn)

Järpen är centralort i Åre kommun och ligger där Järpströmmen från Kallsjön och vattendrag i norra delen av kommunen och Indalsälven från fjällen i väster flödar samman i sjön Liten. Järpens station öppnades 1881 och bangården ligger i sydost-nordvästlig riktning mellan sjöns strand och väg E14. Det stora stations­huset finns kvar på ban­gårdens nordöstra sida vid vilken en lång stam­platt­form också ligger. Drift­platsen har idag två huvudspår med plattformsspåret 1 är normalhuvudspår. Dessutom finns ytterligare ett par sidospår på sjösidan av bangården. Driftplatsen styrs av ett ställverk 59 som tillåter samtidig infart (ESIK) som 1999 ersatte ett ställverk av Järpåstyp.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Måndag 30 juli 2007

Stationshuset i Järpen sett från sydost från plattformen. 9 år
ID-nummer:  11189
Direktlänk: /bild/00011189/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster från plattformen. 9 år
ID-nummer:  11190
Direktlänk: /bild/00011190/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västligaste delen. 9 år
ID-nummer:  11191
Direktlänk: /bild/00011191/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden från plattformsänden. 9 år
ID-nummer:  11192
Direktlänk: /bild/00011192/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i järpen sett från nordost. 9 år
ID-nummer:  11193
Direktlänk: /bild/00011193/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut omkring 100 meter öster om stationshuset. 9 år
ID-nummer:  11194
Direktlänk: /bild/00011194/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset cirka 100 meter öster om stationshuset. 9 år
ID-nummer:  11195
Direktlänk: /bild/00011195/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En äldre byggnad parallellt med plattformen öster om teknikhuset. 9 år
ID-nummer:  11196
Direktlänk: /bild/00011196/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad sedd från sydost med teknikhuset och stationshuset i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  11197
Direktlänk: /bild/00011197/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra delen av bangården står en vattenhäst kvar mellan huvudspåren, i bakgrunden skymtar också lokstallet. 9 år
ID-nummer:  11198
Direktlänk: /bild/00011198/
Fotodatum: den 30 juli 2007
Publicerad: den 19 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!