Gällö (Gö)

Gällö är en station som ligger längs Norrländska tvärbanan mellan Bräcke och Östersund. Tätorten har cirka 750 invånare och tätorten ligger norr om järnvägen i sluttningen ner mot Revsundssjön. En stor industri på orten är sågverket som ligger söder om järnvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (50)

Fredag 4 januari 2008

Norra bangårdsänden med utfarten mot Pilgrimstad och Östersund.  14 år
ID-nummer:  00873
Direktlänk: /bild/00000873/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra (västra) delen av bangården med en del av Revsundssjön i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  00874
Direktlänk: /bild/00000874/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backar vi en bit bakåt har vi denna vy i samma riktning som ovan.  14 år
ID-nummer:  00875
Direktlänk: /bild/00000875/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västligaste änden av plattformen.  14 år
ID-nummer:  00876
Direktlänk: /bild/00000876/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skjul tillhörande den gamla personalbostaden norr om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00877
Direktlänk: /bild/00000877/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordkällare på samma tomt.  14 år
ID-nummer:  00878
Direktlänk: /bild/00000878/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Själva stugan i utbyggt skick, dock finns en ganska typisk trappa kvar på gaveln.  14 år
ID-nummer:  00879
Direktlänk: /bild/00000879/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  00880
Direktlänk: /bild/00000880/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan, bangården och Revsundssjön, naturskönt.  14 år
ID-nummer:  00881
Direktlänk: /bild/00000881/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I riktning åt andra hållet har man denna utsikt.  14 år
ID-nummer:  00882
Direktlänk: /bild/00000882/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tittar vi lite mer söderut ser vi Gällö såg, med spåret dit.  14 år
ID-nummer:  00883
Direktlänk: /bild/00000883/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus strax norr om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00884
Direktlänk: /bild/00000884/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västrut.  14 år
ID-nummer:  00885
Direktlänk: /bild/00000885/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset norr om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00886
Direktlänk: /bild/00000886/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällö station med modern stationsskylt.  14 år
ID-nummer:  00887
Direktlänk: /bild/00000887/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  14 år
ID-nummer:  00888
Direktlänk: /bild/00000888/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med V-försignalen för korsningen omedelbart söder om bangården.  14 år
ID-nummer:  00889
Direktlänk: /bild/00000889/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
V-försignal söderut i Gällö.  14 år
ID-nummer:  00890
Direktlänk: /bild/00000890/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen finns en enkel väntkur.  14 år
ID-nummer:  00891
Direktlänk: /bild/00000891/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västra gavel.  14 år
ID-nummer:  00892
Direktlänk: /bild/00000892/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen vid stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00893
Direktlänk: /bild/00000893/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsskylten på stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00894
Direktlänk: /bild/00000894/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggen mot spåren är tyvärr kraftigt nedklottrad.  14 år
ID-nummer:  00895
Direktlänk: /bild/00000895/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällö har relativt bra förbindelser med omvärlden.  14 år
ID-nummer:  00896
Direktlänk: /bild/00000896/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  14 år
ID-nummer:  00897
Direktlänk: /bild/00000897/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset öster om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00898
Direktlänk: /bild/00000898/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från stationshuset. Detta är banan söderut som efter bangården viker av norrut och sedan gör en lång högersväng över en vik av Revsundssjön och fortsätter längs dess strand till höger vid skogen man ser i bildens bakgrund.  14 år
ID-nummer:  00899
Direktlänk: /bild/00000899/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vrider vi blicken söderut ser vi sågverket.  14 år
ID-nummer:  00900
Direktlänk: /bild/00000900/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  00901
Direktlänk: /bild/00000901/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östra gavel.  14 år
ID-nummer:  00902
Direktlänk: /bild/00000902/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Föråldrad varningsskylt på stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00903
Direktlänk: /bild/00000903/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan gammal skylt.  14 år
ID-nummer:  00904
Direktlänk: /bild/00000904/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tidtabeller på stationshusets vägg.  14 år
ID-nummer:  00905
Direktlänk: /bild/00000905/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
MittNabotåget står för resandeutbytet på stationen.  14 år
ID-nummer:  00906
Direktlänk: /bild/00000906/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården med godsmagasinet till vänster.  14 år
ID-nummer:  00907
Direktlänk: /bild/00000907/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid godsmagasinet finns ett lastspår med växel till huvudtågspåret.  14 år
ID-nummer:  00908
Direktlänk: /bild/00000908/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelklotet sticker upp ur snön.  14 år
ID-nummer:  00909
Direktlänk: /bild/00000909/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  00910
Direktlänk: /bild/00000910/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från lastkajen vid godsmagasinet.  14 år
ID-nummer:  00911
Direktlänk: /bild/00000911/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinets östra gavel sedd från lastkajen.  14 år
ID-nummer:  00912
Direktlänk: /bild/00000912/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med utfarten mot Stavre och Bräcke.  14 år
ID-nummer:  00913
Direktlänk: /bild/00000913/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällö station sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  00914
Direktlänk: /bild/00000914/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  14 år
ID-nummer:  00915
Direktlänk: /bild/00000915/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder.  14 år
ID-nummer:  00916
Direktlänk: /bild/00000916/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från andra sidan bangården.  14 år
ID-nummer:  00917
Direktlänk: /bild/00000917/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den järnvägsrelaterade villan intill plattformen norr om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00918
Direktlänk: /bild/00000918/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och byggnaderna bakom sedda från andra sidan bangården.  14 år
ID-nummer:  00919
Direktlänk: /bild/00000919/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och en igensnöad bangård.  14 år
ID-nummer:  00920
Direktlänk: /bild/00000920/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  00921
Direktlänk: /bild/00000921/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en föråldrad skylt, här söder om spåren mittemot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00922
Direktlänk: /bild/00000922/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!