Eksjö (Ek)

Eksjö station öppnade i maj 1873 samtidigt som järnvägen dit öppnade för allmän trafik. Stationen är belägen alldeles söder om stadskärnan med sina många trähus. Det stora pampiga stationshuset med två våningar ligger i Österlånggatans södra ände och tillkom 1897. Bangården ligger i öst-västlig riktning söder om stationshuset. Den har idag två huvudspår och ett sidospår söder om dessa. Vid huvudspåren finns två sidoplattformar, varav den södra ligger mellan huvudspåret och sidospåret, denna nås via en plattformsövergång framför stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Måndag 27 september 2010

Eksjö stationshus sett från norr, stadssidan.  11 år
ID-nummer:  13121
Direktlänk: /bild/00013121/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  11 år
ID-nummer:  13122
Direktlänk: /bild/00013122/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot bangården.  11 år
ID-nummer:  13123
Direktlänk: /bild/00013123/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra delen av bangården sedd från planen utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13124
Direktlänk: /bild/00013124/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformarna längre österut.  11 år
ID-nummer:  13125
Direktlänk: /bild/00013125/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna sedda österut från den norra närmast stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13126
Direktlänk: /bild/00013126/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1, vy österut.  11 år
ID-nummer:  13127
Direktlänk: /bild/00013127/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden och mellansignalerna där.  11 år
ID-nummer:  13128
Direktlänk: /bild/00013128/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från den norra plattformens östra del.  11 år
ID-nummer:  13129
Direktlänk: /bild/00013129/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1, vy västerut.  11 år
ID-nummer:  13130
Direktlänk: /bild/00013130/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst vid plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  13131
Direktlänk: /bild/00013131/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  13132
Direktlänk: /bild/00013132/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna sedda från plattformsövergången österut.  11 år
ID-nummer:  13133
Direktlänk: /bild/00013133/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den norra plattformen från den södra.  11 år
ID-nummer:  13134
Direktlänk: /bild/00013134/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den västra änden av den södra plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  13135
Direktlänk: /bild/00013135/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  13136
Direktlänk: /bild/00013136/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett sidospår passerar söder om plattformarna, vy västerut.  11 år
ID-nummer:  13137
Direktlänk: /bild/00013137/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den södra plattformen, här syns också väderskyddet på den norra plattformen till höger.  11 år
ID-nummer:  13138
Direktlänk: /bild/00013138/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från södra plattformens östra del.  11 år
ID-nummer:  13139
Direktlänk: /bild/00013139/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från södra plattformens östra ände.  11 år
ID-nummer:  13140
Direktlänk: /bild/00013140/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 3 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!