Österalnö–Örnsköldsvik C II

I förra delen av linjebeskrivningen nådde vi fram till den nära 1,5 kilometer långa raklinjen genom byn Västerhus och passerade därmed platsen för den f.d. hållplatsen Västerhusänge. Mitt på raklinjen ligger banvaktstugan Västerhus och omkring 200 meter söder om denna finns nästa bevakade plankorsning. Intill plankorsningen på järnvägens östra sida närmast samhället låg hållplatsen Västerhus (Vhs) som användes fram till 1986. Hållplatsen öppnades redan 1893 och var därmed den äldsta trafikplatsen längs banan bortsett från de ursprungliga stationerna. Den gamla hållplatskuren ska finnas kvar i privat ägo på en gård i närheten.

Västerhus hållplats låg 34 meter över havet nära krönet för de första stigningarna upp från Österalnö, i slutet av raklinjen finns medlut på upp till 12 promille i riktning mot Örnsköldsvik. Trenden fortsätter även på de följande två raklinjerna när banan åter närmar sig vattnet som här kallas Själevadsfjärden, det sker med lutningar som på kortare sträckor når upp till 18 promille. De två raklinjerna som följer efter den långa i Västerhus är drygt en halv kilometer långa och sammanlänkas av svaga vänsterkurvor som vrider banan mot sydost. På vardera av dessa raklinjer finns en obevakad plankorsning, i den första i Västeralnäs leder vägen till villor på järnvägens sydvästra sida medan det är en enklare ägoväg som korsar banan i den andra.

När järnvägen genom en svag högerkurva lämnar jordbrukslandskapet i Österalnäs och fortsätter in mot villabebyggelsen i Hampnäs är medlutet från Västerhus slut och vänds till ett kort kraftigt motlut upp mot den f.d. bangården i Själevad. I slutet av ännu en drygt halvkilometerlång raklinje finns nästa bevakade plankorsning där Alnäsbacken/Hampnäsvägen korsar järnvägen. Söder om denna vrids banan ytterligare mot öster fram mot Själevads f.d. station, varefter ännu en bevakad plankorsning följer. I kurvan finns banvaktstugan Själevad på norra sidan, på södra sidan ges ännu en kort vy ut över Själevadsfjärden.

Bilder och filmer (22)

Lördag 17 juli 2010

Vy västerut från vägen intill järnvägen mittemot banvaktstugan Västerhus. I fonden syns Bilstaberget och byn Billsta på andra sidan det smala Billstasundet mellan Happstafjärden och Själevadsfjärden.  13 år
ID-nummer:  08100
Direktlänk: /bild/00008100/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen i Västerhus sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  08101
Direktlänk: /bild/00008101/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, platsen för den f.d. hållplatsen Västerhus (Vhs) syns till höger.  13 år
ID-nummer:  08102
Direktlänk: /bild/00008102/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla hållplatsläget bjuder på storslagna vyer över Moälvens dalgång, mitt i bild skymtar ännu Rösåsberget norr om Moliden.  13 år
ID-nummer:  08103
Direktlänk: /bild/00008103/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen fortsätter även söder om plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  08104
Direktlänk: /bild/00008104/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Billstaberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08105
Direktlänk: /bild/00008105/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst ut över Själevadsfjärden från Västeralnäs strax söder om Västerhus. Järnvägen är här åter på väg nerför sluttningen och korsar vägen i bild intill husen mitt i bild.  13 år
ID-nummer:  08106
Direktlänk: /bild/00008106/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen i Västeralnäs, V-försignalen i bild gäller plankorsningen i Västerhus.  13 år
ID-nummer:  08107
Direktlänk: /bild/00008107/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, i bakgrunden syns bergen söder om Själevad.  13 år
ID-nummer:  08108
Direktlänk: /bild/00008108/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en obevakad plankorsning finns i Österalnäs, här sedd från nordost ner mot Själevadsfjärden.  13 år
ID-nummer:  08109
Direktlänk: /bild/00008109/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  08110
Direktlänk: /bild/00008110/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen in mot Själevad och Örnsköldsvik sedd från den obevakade plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  08111
Direktlänk: /bild/00008111/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy upp mot bebyggelsen längs landsvägen genom Österalnäs från järnvägen närmare Själevadsfjärden. Österalnäs är den sista i raden av jordbruksbyar som järnvägen passerar före tätortsbebyggelsen i Själevad och vidare in mot Örnsköldsvik.  13 år
ID-nummer:  08112
Direktlänk: /bild/00008112/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd från nordväst i västra delen av Hampnäs, Själevad.  13 år
ID-nummer:  08113
Direktlänk: /bild/00008113/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordväst något längre österut än ovan.  13 år
ID-nummer:  08114
Direktlänk: /bild/00008114/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Hampnäsvägen/Alnäsbacken sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  08115
Direktlänk: /bild/00008115/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i riktning mot Österalnö sedd från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  08116
Direktlänk: /bild/00008116/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i riktning mot Örnsköldsvik sedd vid plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  08117
Direktlänk: /bild/00008117/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningarna ligger tätt i Hampnäs, till höger syns den med Elsavägen och till vänster skymtar den tidigare.  13 år
ID-nummer:  08118
Direktlänk: /bild/00008118/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Elsavägen är bevakad men saknar bommar, vägen är en återvändsgata som endast betjänar åtta villor på järnvägens norra sida.  13 år
ID-nummer:  08119
Direktlänk: /bild/00008119/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen Elsavägen, här ges en kort utsikt över Själevadsfjärden.  13 år
ID-nummer:  08120
Direktlänk: /bild/00008120/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen genom ett somrigt Hampnäs.  13 år
ID-nummer:  08121
Direktlänk: /bild/00008121/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 10 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!