Juktån

Juktån är ett större biflöde till Umeälven som rinner upp i sjön Överst-Juktan i fjällen mellan Tärnaby och Ammarnäs. Den flyter sedan mot sydost till den långsmala sjön Fjosoken som därefter direkt följs av sjön Stor-Juktan. Härefter blir sjöarna i flodsträckan betydligt mindre när ån fortsätter mot sydost och senare söderut ner mot Gunnarn där ån vidgas inför sammanflödet med Umeälven vid Åskilje ytterligare en mil längre mot sydost. Åns nedre del är påverkad av vattenkraft genom dammen vid Storjuktan. Det vatten som används för elproduktion där leds efter att ha passerat genom turbinen genom en lång tunnel till sjön Storuman i Umeälven och flyter därmed inte genom Juktåns nedre del.

Inlandsbanan korsar Juktån på en stålfackverksbro i ett spann vid södra infarten till Lomselenäs. Ett par hundra meter söder om bron finns en mindre bro över södra änden av den långsmala sjön Lomavan som ligger parallellt med Juktån. Väg E45 passerar ån på en bro inom synhåll något längre nedströms.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Söndag 8 januari 2012

Bron över Juktån sedd från vägen vid plankorsningen strax sydväst om denna, i bakgrunden på andra sidan bron skymtar bangården i Lomselenäs. 6 år
ID-nummer:  18972
Direktlänk: /bild/00018972/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 15 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här var det för tillfället besvärligt att köra tåg då banvallen var helt oplogad. 6 år
ID-nummer:  18973
Direktlänk: /bild/00018973/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 15 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst med orienteringstavlor för infarten till Lomselenäs på andra sidan bron samt för plankorsningen med väg E 45 strax därefter. 6 år
ID-nummer:  18974
Direktlänk: /bild/00018974/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 15 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den oplogade banan sedd i motsatt riktning från plankorsningen med den mindre bron över Lomavan borta i kurvan. 6 år
ID-nummer:  18975
Direktlänk: /bild/00018975/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 15 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över Lomavan med Inlandsbanan vid andra stranden från vägen längre norrut. 6 år
ID-nummer:  18976
Direktlänk: /bild/00018976/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 15 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 16 december 2011

Broplatsen sedd från vägbron strax nedströms järnvägsbron. 9 år
ID-nummer:  11498
Direktlänk: /bild/00011498/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron i detaljvy. 9 år
ID-nummer:  11499
Direktlänk: /bild/00011499/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta bron över Juktavan sedd från europavägen. 9 år
ID-nummer:  11500
Direktlänk: /bild/00011500/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)