Röjan (Rjn)

Röjan är ett litet stationssamhälle omedelbart norr om ån Röjan omkring en mil väster om Rätan. Stationen öppnades samtidigt med järnvägen mellan Sveg och Åsarna 1922 och blev här vid landsvägen mellan Rätan och på längre håll Ånge i öster och Klövsjö, Vemdalen och Hede i väster en viktig omstigningspunkt mellan tåg och buss. Trafikplatsens status har från station successivt nedklassats och är idag en linjeplats med ett siodspår på västra sidan närmast stationshuset med växlar och spårspärrar i både södra och norra bangårdsänden. Platsens betydelse för persontrafiken reducerades också kraftigt när den ordinarie persontrafiken på Inlandsbanan lades ner i början på 1990-talet. Ett uppsving kom dock vintern 2012-2013 då man började köra tåg till Röjan under vinter­säsongen med anslutande bussar till Härje­dals­fjällen. För detta ändamål har en ny plattform byggts mellan huvudspåret och sidospåret.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Måndag 16 augusti 2021

Stationshuset och den långa plattformen i Röjan sett från det norrgående persontåget på eftermiddagen.  2 år
ID-nummer:  35216
Direktlänk: /bild/00035216/
Fotodatum: den 16 augusti 2021
Publicerad: den 16 februari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 3 maj 2014

Linjeplatssignalen vid infarten till Röjan norrifrån.  9 år
ID-nummer:  18339
Direktlänk: /bild/00018339/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospåret viker av västerut och är försett med spårspärr.  9 år
ID-nummer:  18340
Direktlänk: /bild/00018340/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Röjan sett från norr med plattformen mellan de båda spåren och stationshuset till höger.  9 år
ID-nummer:  18325
Direktlänk: /bild/00018325/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen är den gemensam för båda spåren.  9 år
ID-nummer:  18341
Direktlänk: /bild/00018341/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18342
Direktlänk: /bild/00018342/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra växeln och V-försignalen för plankorsningen med länsväg 315.  9 år
ID-nummer:  18343
Direktlänk: /bild/00018343/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger strax söder om den södra linjeplatssignalen. Här fortsätter Inlandsbanan söderut mot Nederhögen på banans längsta raklinje.  9 år
ID-nummer:  18344
Direktlänk: /bild/00018344/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 29 april 2014

Södra infarten till Röjan, plankorsningen med länsväg 315 närmast och därefter linjeplatssignalen som förreglar växlarna.  9 år
ID-nummer:  18326
Direktlänk: /bild/00018326/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med klotväxeln i sidospårets södra ände.  9 år
ID-nummer:  18327
Direktlänk: /bild/00018327/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Röjan sett från söder med den nya plattformen och stationshuset i bakgrunden. 1  9 år
ID-nummer:  18324
Direktlänk: /bild/00018324/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
#1 Jan-Erik Rehnström, Läggesta, 9 februari 2015, 17:37
David, dina bilder är superbra som alltid. Vad har du för fotoutrustning?
Stationshuset med godsmagasinet närmast sett från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18328
Direktlänk: /bild/00018328/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18329
Direktlänk: /bild/00018329/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sett från nordost från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18330
Direktlänk: /bild/00018330/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  18331
Direktlänk: /bild/00018331/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norrgående dagtåget mellan Mora och Östersund gör uppehåll på huvudspåret i Röjan.  9 år
ID-nummer:  18332
Direktlänk: /bild/00018332/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  9 år
ID-nummer:  18333
Direktlänk: /bild/00018333/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det med stationshuset sammanbyggda godsmagasinet sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18334
Direktlänk: /bild/00018334/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången över sidospåret mitt på plattformen.  9 år
ID-nummer:  18335
Direktlänk: /bild/00018335/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  18336
Direktlänk: /bild/00018336/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av plattformen kan endast användas av tåg på huvudspåret, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  18337
Direktlänk: /bild/00018337/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Röjan sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18338
Direktlänk: /bild/00018338/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 25 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)