Åsarna central (Åsal)

Bangården i Åsarna ligger i nära nord-sydlig riktning i samhällets östra del strax öster om genomfartsvägen, europaväg 45. Stationshuset ligger på västra sidan av bangården väl synlig från nämnda väg. Vid normal­huvud­spåret längst i öster finns en kortare plattform som trots sin placering som mellanplattform inte har någon kant på västra sidan.

Driftplatsen hette tidigare Åsarna med signatur Åsn, nuvarande namn och signatur kom till när hållplatsen Åsarna södra (Åsra) inrättades,

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Tisdag 14 augusti 2018

Stationshuset sett från sydost från plattformen.  5 år
ID-nummer:  23919
Direktlänk: /bild/00023919/
Fotodatum: den 14 augusti 2018
Publicerad: den 18 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juli 2018

Stationshuset sett från nordost.  5 år
ID-nummer:  24304
Direktlänk: /bild/00024304/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten vid stationshuset.  5 år
ID-nummer:  24305
Direktlänk: /bild/00024305/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från plattformen.  5 år
ID-nummer:  24306
Direktlänk: /bild/00024306/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 augusti 2007

Stationshuset med godsmagasinet närmast sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11128
Direktlänk: /bild/00011128/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 8 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från plattformen i sydost.  12 år
ID-nummer:  11129
Direktlänk: /bild/00011129/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 8 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11130
Direktlänk: /bild/00011130/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 8 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11131
Direktlänk: /bild/00011131/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 8 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11132
Direktlänk: /bild/00011132/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 8 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11133
Direktlänk: /bild/00011133/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 8 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)