Tågkloka prästers dag

Den 20 april samlades närmare trettio präster och andra kyrkoanställda och samtidigt därtill järnvägsintresserade på järnvägsmuseet i Gävle under rubriken ”Tågkloka prästers dag”. Statistiskt belagt eller ej, men man finner av någon anledning påtagligt många med böjelse för tåg och järnväg i den nämnda yrkesgruppen. Initiativtagare till arrangemanget var Linköpingsprästen Niklas Adell och ärkebiskop emeritus Anders Wejryd, som tillsammans med museet hade satt ihop ett intressant program för dagen.

Medan tågen rullade in från olika håll till Gävle C vid tiotiden på förmiddagen strålade även gruppen samman och snart rullade ångloket Ka 692 med Co8a 2772 och F1 25074 på kroken in på spår 4. Färden gick först upp till museets fordonsmagasin på Nynäs där vi efter en introduktion av museets trafikchef Henrik Reuterdahl och museichefen Robert Sjöö fick kliva in i verkstaden där restaurangvagnen Ro2a 2702 håller på att förvandlas från närmast skrot till en riktig pärla. Här gavs en spännande inblick i det detektivarbete och hantverkskunnande som krävs för att genomföra renoveringen av vagnen med de metoder som användes när den byggdes 1927. Även det intilliggande snickeriet där trädetaljer till vagnen tas fram med samma imponerande hantverk och kunnande besöktes.

På Nynäs pågår också arbetet med digitalisering av bilder och böcker ur museets samlingar. Skanning och bearbetning av bilderna är bara en del av detta, att sedan katalogisera bilderna och göra dem sökbara är något som sysselsätter tiotalet anställda. Glädjande nog är SJK:s böcker Järnvägsdata i olika upplagor viktiga redskap här. Förmiddagen avslutades sedan med en rundtur i den del av fordonsmagasinet som tidvis hålls öppet för besökare. Här finns viss risk att försjunka i närstudier och gå vilse bland kungliga vagnar, malmtågslok littera Dm3, diesellok och rälsbussar. Ett lunchuppehåll gjordes på Gävle C och därefter tillbringades eftermiddagen på muséets huvudområde där det redan vid ankomsten med det korta ångtåget fanns en nyhet att beskåda, nämligen det gamla godsmagasinet från Fiskeby med tillhörande lastspår som byggts upp strax norr om Hennans stationshus. En guidad visning gavs i utställningshallarna i det gamla OKB-stallet där vissa förändringar i fordonslistorna har skett inför museets förestående 100-årsjubileum då lok som normalt står här ska få komma ut i ljuset. Till kaffe och bulle modell större fördes sedan ett samtal om tågcharterresor inom Svenska kyrkan tillsammans med representanter från SJ specialresor.

Den avslutande punkten på programmet var ett besök i det gamla UGJ-stallet och på väg dit fick vi också se resterande ombyggnad av bangården med vattenhäst och nya plattformar med kantstenar från gamla Kiruna C. Inne i stallet gavs möjlighet att titta närmare på många olika fordon, allt från de gamla ångloken ”Prins August” och ”Göta” på väg ut i trafik under jubileumsdagarna, till Rc1 1007 under återställning till 1978 års skick, och däremellan fordon som Pa 27, B 1316, OFWJ 8, Cc 404 och sist och dessutom minst MDR 2907.

Vid 16.30-tiden var det dags att tacka arrangörer och alla kollegor och likasinnade för trevlig gemenskap under dagen och åter kliva på den lilla ångpendeln upp till Gävle C för vidare transport ut i vardagen och det som skulle visa sig vara ännu en besvärlig eftermiddag på spåren.

Bilder och filmer (13)

Måndag 20 april 2015

En trevlig början på dagen blev det när Ka 962 bolmande rullade in från söder till spår 4 med en personvagn på släp.  1 mån
ID-nummer:  36096
Direktlänk: /bild/00036096/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 20 april 2024
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta ångtåget som utgjorde dagens färdmedel genom Gävle rullar in på spår 4 på förmiddagen.  5 år
ID-nummer:  20568
Direktlänk: /bild/00020568/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tag plats, tåg mot Fordonsmagasinet för tågkloka präster.  5 år
ID-nummer:  26469
Direktlänk: /bild/00026469/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta tåget har kommit fram till bangården på Nynäs.  5 år
ID-nummer:  26470
Direktlänk: /bild/00026470/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Thom Olofsson, projektledare för fordonsrestaurering berättade om arbetet med Ro2a 2702, bland annat om mysteriet med lite blå färg.  5 år
ID-nummer:  26471
Direktlänk: /bild/00026471/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även gjutgods kräver snickeri. Stefan Carlsson visar upp de träbokstäver som används för att tillverka bokstäver till en restaurangvagn.  5 år
ID-nummer:  26472
Direktlänk: /bild/00026472/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att göra bilder sökbara kräver en hel del analys av motivet.  5 år
ID-nummer:  26473
Direktlänk: /bild/00026473/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Henrik Reuterdahl intill en av sevärdheterna i fordonsmagasinet, malmtågsloket littera Dm3.  5 år
ID-nummer:  26474
Direktlänk: /bild/00026474/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens initiativtagare Niklas Adell och Anders Wejryd flankerade av Henrik Reuterdahl och Robert Sjöö.  5 år
ID-nummer:  26475
Direktlänk: /bild/00026475/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olle Andersson guidade i museets utställningshallar.  5 år
ID-nummer:  26476
Direktlänk: /bild/00026476/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny bangård med nya plattformar växer fram.  5 år
ID-nummer:  26478
Direktlänk: /bild/00026478/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Henrik Reuterdahl beskrev arbetet med Rc1 1007 under rundturen i UGJ-stallet.  5 år
ID-nummer:  26477
Direktlänk: /bild/00026477/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ka 692 på Gävle C efter att deltagarna skjutsats tillbaka till sina anslutande förbindelser från Gävle.  4 år
ID-nummer:  31028
Direktlänk: /bild/00031028/
Fotodatum: den 20 april 2015
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!