Med vävtåget till Holmsund och Skelleftehamn

I september 2014 kördes ett nattåg från Göteborg till vävmässan i Umeå. Tåget avgick från Göteborg den 17:e och var framme morgonen därpå lagom till att mässan öppnade, återfärden söderut påbörjades sedan lördag kväll den 20:e. I stället för att låta tåget stå uppställt under alla tre dagarna i Umeå anordnades en dagsresa till Holmsund och Skelleftehamn på fredagen den 19:e. Sovvagnarna fick stanna kvar på Umeå godsbangård, medan resterande vagnar tillsammans med Ma 403 gav sig ut på denna utflykt på några norrländska godsbanor.

Bilder och filmer (19)

Fredag 19 september 2014

Klockan 08.00 rullade dagens utflyktståg in på Umeå C med Ma 403 i spetsen, först på det plattformslösa spåret 2 men efter ett kort stopp före växelkrysset mitt på bangården in till spår 1b utanför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  18349
Direktlänk: /bild/00018349/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter avgång rullade tåget ner mot Umeå östra och Gimonäs, här är det på väg in på den förstnämnda driftplatsen samtidigt som Umeåbor på väg mot arbetet tar sig över spåren på gång- och cykelbron Svingen.  7 år
ID-nummer:  18350
Direktlänk: /bild/00018350/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stunds väntan på bangården i Gimonäs blev vi insläppta på banan mot Holmsund och rullade strax förbi platsen där Botniabanan viker av söderut vid Bergsboda.  7 år
ID-nummer:  18351
Direktlänk: /bild/00018351/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter linjeomläggningen vid Botniabanans anslutning till den gamla banan kommer man in på den gamla bansträckningen och något av en berg- och dalbana med korta men kraftiga lutningar i både med- och motriktning på upp till 20 promille.  7 år
ID-nummer:  18352
Direktlänk: /bild/00018352/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Holmsund upplyses man om att Fjb slutar, men det är ett något föråldrat meddelande.  7 år
ID-nummer:  18353
Direktlänk: /bild/00018353/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den vackra infarten till Holmsund får man sällan se från ett tåg, fint då att havsviken låg spegelblank när möjligheten att beskåda den från den här positionen gavs.  7 år
ID-nummer:  18354
Direktlänk: /bild/00018354/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter några små stopp vid bangårdsinfarten, där man för övrigt möter en S-tavla och övergår från tåg till växling, kunde vi rulla in på dagens första besöksmål med några växlare på första parkett.  7 år
ID-nummer:  18355
Direktlänk: /bild/00018355/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Holmsund är av en modell vi känner igen från andra norrländska stationer från 1920-tal såsom Storuman, Lycksele, Arvidsjaur och Forsmo.  7 år
ID-nummer:  18356
Direktlänk: /bild/00018356/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var som vanligt inte många spår lediga i Holmsund, vilket också var anledningen till att vi fick vänta på vår tur i Gimonäs.  7 år
ID-nummer:  18357
Direktlänk: /bild/00018357/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spår hade åtminstone gjorts tillgängligt så att vårt Ma-lok kunde gå runt inför avfärd tillbaka mot Umeå.  7 år
ID-nummer:  18359
Direktlänk: /bild/00018359/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundgång på den välanvända bangården i Holmsund, notera T44:an till vänster som fick gå upp norr om bangården för att möjliggöra manövern.  7 år
ID-nummer:  18360
Direktlänk: /bild/00018360/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Möjlighet gavs att snabbt ta en titt i hytten på ett av Hector Rails 241-lok, en ganska stor kontrast mot fordonen som skymtar i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  18361
Direktlänk: /bild/00018361/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter rundgång blev det till att åka tillbaka mot Umeå nästan genast och lämna bangården fri för andra växlingsrörelser, utan påstigande kan man ju avgå före den tilldelade avgångstiden så snart det blockerande dieselloket rullat in på bangården igen.  7 år
ID-nummer:  18363
Direktlänk: /bild/00018363/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring en halvtimme före körplanen rullade vi så tillbaka mot Umeå och kunde åter se en del av Botniabanans långa bro över Umeälven, en bro som sträcker sig även över den västra älvfåran på andra sidan Storsandskär.  7 år
ID-nummer:  18364
Direktlänk: /bild/00018364/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan från Holmsund och Botniabanan sida vid sida i kurvan in mot Gimonäs. Holmsundsbanans ursprungliga sträckning låg här strax utanför vänster bildkant.  7 år
ID-nummer:  18365
Direktlänk: /bild/00018365/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gimonäs bangård har tre huvudspår, de två infarterna söderifrån samt ett mötesspår på västra sidan. I bakgrunden syns dessutom virkesterminalen vid gamla bansträckningen, även den med spåranslutning.  7 år
ID-nummer:  18366
Direktlänk: /bild/00018366/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan Gimonäs och Umeå östra går järnvägen naturskönt intill Umeälvens östra gren med utsikt in mot centrala staden.  7 år
ID-nummer:  18367
Direktlänk: /bild/00018367/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stranden alldeles intill Umeå östra är nu snart helt bebyggd med bostadshus i perfekt pendlingsläge vid stationen.  7 år
ID-nummer:  18368
Direktlänk: /bild/00018368/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter drygt en timmes färd var vi så tillbaka på utgångsstationen Umeå C, den här gången dock på plattformslöst spår. Det gick bra eftersom det inte skulle bli något uppehåll här, färden gick nu vidare mot nästa normalt persontrafiklösa bana mot kusten.  7 år
ID-nummer:  18369
Direktlänk: /bild/00018369/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!