Dagens bild den 19 mars 2022

Västkustbanans utfart söderut från Varberg sedd från plankorsningen med Södra Hamnvägen med de båda broarna för Prästgatan och Lasarettsgatan som portaler över spårområdet. Det är tydligt att det hade funnits plats att bygga ytterligare ett spår under broarna, men som bekant pågår i stället bygget av en ny dubbelspårig tunnel under staden för att ersätta enkelspåret.
ID-nummer:  33743
Direktlänk: /bild/00033743/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.