Varberg (Vb)

Varberg utgör knutpunkt mellan Västkustbanan och Viskadalsbanan mot Borås. Stationen och bangården ligger centralt i staden strax nordväst om centrumkärnan i anslutning till hamnen. I anslutning till stationshuset på bangårdens östra sida finns fyra plattformsspår. Närmast stationshuset finns en kort plattform intill spår 1, men de flesta tåg avgår från spåren 2–4 som nås via två längre plattformar och en plattformsövergång i södra änden vid stationshusets södra del. Spår 3 ligger mellan de båda plattformarna och kan därmed nås från båda.

Bangården i Varberg förändras nu kraftigt i samband med att Västkustbanan byggs ut till dubbelspår genom staden och läggs i en tunnel under centrum. En ny station ska byggas vid norra tunnelmynningen strax norr om den gamla och den gamla bangården kommer därefter att rivas. Godshanteringen flyttar till en ny godsbangård längre norrut i anslutning till skiljet mellan Västkustbanan och Viskadalsbanan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (82)

Lördag 26 september 2020

Bangården sedd norrut från plankorsningen med Otto Torells gata. 2 mån
ID-nummer:  33818
Direktlänk: /bild/00033818/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudspåren fram mot de fyra plattformarna grenar upp sig omedelbart norr om plankorsningen. 2 mån
ID-nummer:  33819
Direktlänk: /bild/00033819/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset i nordost från plankorsningen med Otto Torells gata. 2 mån
ID-nummer:  33820
Direktlänk: /bild/00033820/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På västra sidan finns södra änden av godsbangården där också ett par spår slutar med en stoppbock. 2 mån
ID-nummer:  33821
Direktlänk: /bild/00033821/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden ligger mellan plankorsningarna med Otto Torells gata och med Södra Hamnvägen. 2 mån
ID-nummer:  33822
Direktlänk: /bild/00033822/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med Södra Hamnvägen. 2 mån
ID-nummer:  33823
Direktlänk: /bild/00033823/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Varberg sedd från plankorsningen med Södra Hamnvägen, här syns de båda broarna för Prästgatan och Lasarettsgatan. 2 mån
ID-nummer:  33743
Direktlänk: /bild/00033743/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plankorsning, den sydligaste växeln ligger omedelbart norr om korsningen. 2 mån
ID-nummer:  33744
Direktlänk: /bild/00033744/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Södra Hamnvägen sedd från öster. 2 mån
ID-nummer:  33824
Direktlänk: /bild/00033824/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av en ny järnvägstunnel under Varberg påverkar miljön omkring stationshuset kraftigt, här syns byggområdet från söder. 2 mån
ID-nummer:  33745
Direktlänk: /bild/00033745/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygge mitt inne i centrum kräver många åtgärder för att skydda byggnader och de som vistas i staden. 2 mån
ID-nummer:  33746
Direktlänk: /bild/00033746/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från sydost, fasaden in mot centrum har täckts under byggarbetena. 2 mån
ID-nummer:  33747
Direktlänk: /bild/00033747/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost där spont för schaktarbetena slagits ner alldeles utanför byggnaden. 2 mån
ID-nummer:  33748
Direktlänk: /bild/00033748/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärerna når stationen från norr efter att ha rundat det inhägnade byggområdet. 2 mån
ID-nummer:  33749
Direktlänk: /bild/00033749/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och området framför gatusidan av byggnaden sedda från norr. 2 mån
ID-nummer:  33750
Direktlänk: /bild/00033750/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst intill bangården. 2 mån
ID-nummer:  33751
Direktlänk: /bild/00033751/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast stationshuset finns en kort plattform vid spår 1. 2 mån
ID-nummer:  33752
Direktlänk: /bild/00033752/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 1 intill stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  33753
Direktlänk: /bild/00033753/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren sedd från nordost. 2 mån
ID-nummer:  33754
Direktlänk: /bild/00033754/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset hade nyligen stängts akut på grund av sprickbildning i byggnaden, troligen på grund av de pågående byggarbetena utanför. 2 mån
ID-nummer:  33755
Direktlänk: /bild/00033755/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen utanför stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  33756
Direktlänk: /bild/00033756/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången finns i södra änden av de längre mellanplattformarna i höjd med södra änden av stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  33757
Direktlänk: /bild/00033757/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset finns denna mindre sidobyggnad. 2 mån
ID-nummer:  33758
Direktlänk: /bild/00033758/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid spår 1 från plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  33759
Direktlänk: /bild/00033759/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  33760
Direktlänk: /bild/00033760/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna har ramper upp från plattformsövergången, här till plattformen mellan spår 2 och spår 3. 2 mån
ID-nummer:  33761
Direktlänk: /bild/00033761/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 har plattform på båda sidor, här sett från plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  33762
Direktlänk: /bild/00033762/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformsövergångens yttersta del mellan spår 3 och spår 4. 2 mån
ID-nummer:  33763
Direktlänk: /bild/00033763/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen upp mot plattformen mellan spår 3 och spår 4 är bredare liksom plattformen närmast södra änden. 2 mån
ID-nummer:  33764
Direktlänk: /bild/00033764/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid plattformsövergångens västra ände. 2 mån
ID-nummer:  33765
Direktlänk: /bild/00033765/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden och utfarten söderut sedd från södra änden av plattformen vid spår 4. 2 mån
ID-nummer:  33774
Direktlänk: /bild/00033774/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om huvudspåren finns flera sidospår, varav ett par längst västerut med stoppbockar i södra änden. 2 mån
ID-nummer:  33766
Direktlänk: /bild/00033766/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från södra änden av plattformen vid spår 4. 2 mån
ID-nummer:  33767
Direktlänk: /bild/00033767/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 3 mellan de båda längre plattformarna. 2 mån
ID-nummer:  33768
Direktlänk: /bild/00033768/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats mot plattformsövergången i plattformarnas södra ände. 2 mån
ID-nummer:  33769
Direktlänk: /bild/00033769/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformarna finns numera enklare väderskydd. 2 mån
ID-nummer:  33770
Direktlänk: /bild/00033770/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 4. 2 mån
ID-nummer:  33771
Direktlänk: /bild/00033771/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset och den östra plattformen från den västra dito. 2 mån
ID-nummer:  33772
Direktlänk: /bild/00033772/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs spår 3 från plattformens mellersta del. 2 mån
ID-nummer:  33773
Direktlänk: /bild/00033773/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut intill spår 4. 2 mån
ID-nummer:  33775
Direktlänk: /bild/00033775/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats. 2 mån
ID-nummer:  33776
Direktlänk: /bild/00033776/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid kilometer 77 nära plattformens norra ände. 2 mån
ID-nummer:  33777
Direktlänk: /bild/00033777/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna sedda söderut från nordligaste delen. 2 mån
ID-nummer:  33778
Direktlänk: /bild/00033778/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsspåren väster om plattformarna sedda från samma plats. 2 mån
ID-nummer:  33779
Direktlänk: /bild/00033779/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra plattformen är något kortare än den västra. Norr om plattformarna finns ett uppställningsspår i anslutning till mittspåret 3. 2 mån
ID-nummer:  33780
Direktlänk: /bild/00033780/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret har spårspärrar och klotväxlar. I bakgrunden till höger syns bygget av den nya tunneln. 2 mån
ID-nummer:  33781
Direktlänk: /bild/00033781/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 4 från norra plattformsänden. 2 mån
ID-nummer:  33782
Direktlänk: /bild/00033782/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangården sedd från norra plattformsänden vid spår 4. 2 mån
ID-nummer:  33783
Direktlänk: /bild/00033783/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsänden. 2 mån
ID-nummer:  33784
Direktlänk: /bild/00033784/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda plattformarna sedda söderut med stationshuset långt bort i bakgrunden. 2 mån
ID-nummer:  33785
Direktlänk: /bild/00033785/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–82
Andra bilder från platsen (7)