Storträsk (Sto)

Storträsk är den första mötesstationen norr om Jörn längs Stambanan genom övre Norrland. Stationen är belägen 12 kilometer norr om Jörn och strax norr om bangården finns en plankorsning med vägen mot byn Storträsk några kilometer nordväst om stationen.

Kommer man söderifrån fortsätter stigningarna som påbörjades redan vid Skellefteälven. Från Jörn på omkring 260 meter över havet klättrar banan nu upp på 320 meter över havet i Storträsk. Det är första gången sedan trakterna av Kälarne som banan ligger över 300 meter över havet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Söndag 8 juni 2008

Plankorsningen norr om bangården sedd västerut. Vägen mot Storträsk by några kilometer bort svänger till höger efter korsningen, till vänster kommer man till fjärrkuren och platsen för det numera rivna stationshuset.
ID-nummer:  04479
Direktlänk: /bild/00004479/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd österut. Vägen mot Jörn svänger mot höger en bit bortomj korsningen medan en skogsbilväg i riktning mot Storklinta skidanläggning viker av snett mot väsnter. Till höger omedelbart bortom korsningen finns en väg in till norra bangårdsänden.
ID-nummer:  04480
Direktlänk: /bild/00004480/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen mot norra stationsgränsen.
ID-nummer:  04481
Direktlänk: /bild/00004481/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot bangården.
ID-nummer:  04482
Direktlänk: /bild/00004482/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr.
ID-nummer:  04483
Direktlänk: /bild/00004483/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, här pågick arbete med sliperbyte och byte av växeltungor.
ID-nummer:  04485
Direktlänk: /bild/00004485/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden, östra sidan.
ID-nummer:  04486
Direktlänk: /bild/00004486/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, vy söderut.
ID-nummer:  04487
Direktlänk: /bild/00004487/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen från norra bangårdsänden.
ID-nummer:  04489
Direktlänk: /bild/00004489/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 92 från Göteborg/Stockholm passerar Storträsk station.
ID-nummer:  04490
Direktlänk: /bild/00004490/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren är belägen mitt på bangårdens västra sida.
ID-nummer:  04491
Direktlänk: /bild/00004491/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från fjärrkuren.
ID-nummer:  04492
Direktlänk: /bild/00004492/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från fjärrkuren.
ID-nummer:  04493
Direktlänk: /bild/00004493/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På det öppna området vid fjärrkuren stod det numera rivna stationshuset.
ID-nummer:  04494
Direktlänk: /bild/00004494/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra del.
ID-nummer:  04495
Direktlänk: /bild/00004495/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de många rostbruna kontaktledningsbryggorna på bangården i Storträsk.
ID-nummer:  04496
Direktlänk: /bild/00004496/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.
ID-nummer:  04497
Direktlänk: /bild/00004497/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, utfartsblocksignalen vid stationsgränsen skymtar i kurvan längre bort.
ID-nummer:  04498
Direktlänk: /bild/00004498/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg susar förbi på huvudtågspåret i Storträsk.
ID-nummer:  04499
Direktlänk: /bild/00004499/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut från en plankorsning tre kilometer söder om Storträsk station. Vid denna plankorsning når banan första gången på länge över 300 meter över havet.
ID-nummer:  01960
Direktlänk: /bild/00001960/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plankorsning, här verkar dikena ha justerats nyligen.
ID-nummer:  01961
Direktlänk: /bild/00001961/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger vid kilometer 1010.
ID-nummer:  01962
Direktlänk: /bild/00001962/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Jörn från Storträsk, södra bangårdsänden ligger vid kilometer 1013.
ID-nummer:  01963
Direktlänk: /bild/00001963/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen på mötesspåret i bangårdens södra ände.
ID-nummer:  01964
Direktlänk: /bild/00001964/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyltar och signaler vid utfarten söderut.
ID-nummer:  01965
Direktlänk: /bild/00001965/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden.
ID-nummer:  01966
Direktlänk: /bild/00001966/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut.
ID-nummer:  01967
Direktlänk: /bild/00001967/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut.
ID-nummer:  01968
Direktlänk: /bild/00001968/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens "stationshus" väster om spåren.
ID-nummer:  01969
Direktlänk: /bild/00001969/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bangårdens mitt.
ID-nummer:  01970
Direktlänk: /bild/00001970/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden.
ID-nummer:  01971
Direktlänk: /bild/00001971/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om bangården finns denna plankorsning med vägen mellan Jörn och Storträsk.
ID-nummer:  01972
Direktlänk: /bild/00001972/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrifrån från plankorsningen.
ID-nummer:  01973
Direktlänk: /bild/00001973/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Träskholm och Älvsbyn.
ID-nummer:  01974
Direktlänk: /bild/00001974/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!