Jvgfoto.se > Banor > Ostkustbanan > Uppsala-Tierp > Dubbelspårsbygge i Gamla Uppsala >

Våren 2017

Under våren 2017 fortsätter arbetena med de rena järnvägsarbetena på det nya dubbelspåret fram mot ibruktagningen av det västra spåret, uppspåret, i maj 2017. De sedan tidigare utlagda spåren kompletteras med kontaktledningsanläggning och signalanläggning. Den nya banan börjar alltmer se ut som den kommer att göra när den är färdig och det är spännande att se att projektet börjar närma sig slutmålet.

Bilder och filmer (91)

Måndag 20 mars 2017

Arbeten på det nya spåret vid bron över motorvägen i södra delen av driftplatsen Samnan.
ID-nummer:  21720
Direktlänk: /bild/00021720/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare ett fordon på rälsen vid platsen där nuvarande trafikspår lämnar den nya sträckningen.
ID-nummer:  21721
Direktlänk: /bild/00021721/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan fortsätter söderut över bron över Samnan fram mot tunneln under Gamla Uppsala. Här pågår nu kontaktledningsmontage.
ID-nummer:  21718
Direktlänk: /bild/00021718/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd söderut. Vid passagen över Samnan förses spåret med skyddsräler. Brons västra sida ligger så nära den gamla banan att sponten till höger inte kan tas bort förrän den gamla banan rivs.
ID-nummer:  21722
Direktlänk: /bild/00021722/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut vid södra tunnelmynningen, här finns nu kontaktledning över båda spåren.
ID-nummer:  21723
Direktlänk: /bild/00021723/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd i riktning norrut i södra delen av den nya sträckningen.
ID-nummer:  21719
Direktlänk: /bild/00021719/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu får tågen gå genom en skarp kurva även här i södra delen av byggområdet, i väntan på att få använda de nya spåren.
ID-nummer:  21724
Direktlänk: /bild/00021724/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Tycho Hedéns väg har bullerskyddsskärmen utformats som en förlängning av den som byggdes vid dubbelspårsbygget genom Svartbäcken 2002-2004.
ID-nummer:  21725
Direktlänk: /bild/00021725/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln i driftplatsen Löten tar bygget slut i söder, växeln och driftplatsen kommer att utgå när projektet är klart.
ID-nummer:  21726
Direktlänk: /bild/00021726/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 25 februari 2017

Bron över motorvägen har nu fått både spår och kontaktledning även på östra sidan, precis som den byggdes för under början av 00-talet. På andra sidan finns växlarna i Samnan där dubbelspåret norrut tar vid.
ID-nummer:  21517
Direktlänk: /bild/00021517/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Provisorierna har varit flera under byggtiden och här ligger några av de provisoriska stolpar som använts.
ID-nummer:  21518
Direktlänk: /bild/00021518/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid signalkuren i södra änden av Samnans driftplats med bron över motorvägen.
ID-nummer:  21519
Direktlänk: /bild/00021519/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från västra sidan av banan syns här spåren söderut. I väntan på inkoppling av det trafikerade spåret närmast råder hastighetsbegränsning 70 km/h genom kurvorna där spåret lämnar den nya sträckningen och går in på den gamla.
ID-nummer:  21520
Direktlänk: /bild/00021520/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut ser man här både den gamla sträckningen längst till höger i bild och den nya sträckningen fram mot tunnelmynningen till vänster.
ID-nummer:  21521
Direktlänk: /bild/00021521/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret sett norrut nära Vittulsbergsvägen, ännu trafikeras dock bara det vänstra spåret.
ID-nummer:  21522
Direktlänk: /bild/00021522/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalerna från Samnan för de båda spåren, den ena dock ännu ogiltigmarkerad.
ID-nummer:  21523
Direktlänk: /bild/00021523/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalerna sedda från andra sidan spåren.
ID-nummer:  21524
Direktlänk: /bild/00021524/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsatte här tidigare rakt framåt men är nu lagd i kurva fram mot tunneln.
ID-nummer:  21525
Direktlänk: /bild/00021525/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa ledningsarbeten utöver själva kontaktledningarna återstår i anslutningen mellan gammal och ny bana.
ID-nummer:  21526
Direktlänk: /bild/00021526/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid Vittulsbergsvägens vägport mot den nya sträckningen fram mot tunneln.
ID-nummer:  21527
Direktlänk: /bild/00021527/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delningen mellan den nya linjen och den gamla finns strax söder om Vittulsbergsvägen, förvisso flyttad något söderut genom den tillfälliga omläggningen av den gamla banan.
ID-nummer:  21528
Direktlänk: /bild/00021528/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten för ån Samnan under det nya dubbelspåret.
ID-nummer:  21529
Direktlänk: /bild/00021529/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom den gamla banan blockerar den andra mynningen av porten leds vattnet ännu genom tillfälliga rör under banvallarna.
ID-nummer:  21530
Direktlänk: /bild/00021530/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsätter kurvan fram mot tunnelmynningen, vy söderut.
ID-nummer:  21531
Direktlänk: /bild/00021531/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd norrut, här syns också det nu trafikerade spåret ansluta från vänster. Notera skyddsrälerna vid passagen över Samnan.
ID-nummer:  21532
Direktlänk: /bild/00021532/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut går banan ner i skärning fram mot tunnelmynningen.
ID-nummer:  21533
Direktlänk: /bild/00021533/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett upptåg på väg söderut i norra delen av det nya dubbelspåret, men än så länge får det svänga in på den gamla banan strax söder om driftplatsgränsen i Samnan.
ID-nummer:  21534
Direktlänk: /bild/00021534/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen gapar svart strax norr om Gamla Uppsala skola.
ID-nummer:  21535
Direktlänk: /bild/00021535/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nära norra änden av byggområdet kan fordon köras ut på rälsen via denna tillfälliga "övergång".
ID-nummer:  21536
Direktlänk: /bild/00021536/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötet mellan gamla och nya sträckningen sedd från söder.
ID-nummer:  21537
Direktlänk: /bild/00021537/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har staket monterats längs hela den nya sträckan.
ID-nummer:  21538
Direktlänk: /bild/00021538/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla linjen strax väster om den nya har inte så lång tid kvar i drift nu, den stängs i maj 2017.
ID-nummer:  21539
Direktlänk: /bild/00021539/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När den gamla banan stängs ska flytten av Vattholmavägen västerut färdigställas genom att kurvorna vid nuvarande plankorsning elimineras.
ID-nummer:  21540
Direktlänk: /bild/00021540/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd från den nya sträckningen av Vattholmavägen.
ID-nummer:  21541
Direktlänk: /bild/00021541/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista biten ner i tunneln är banan rak och ligger i skärning ner mot tunnelmynningen.
ID-nummer:  21542
Direktlänk: /bild/00021542/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd norrut strax norr om tunneln.
ID-nummer:  21543
Direktlänk: /bild/00021543/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sugtransformator och återledningar har monterats, men hjälpkraftledning och kontaktledningar återstår.
ID-nummer:  21544
Direktlänk: /bild/00021544/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Precis norr om tunneln orienteras de första mellanblocksignalerna på den nya linjen som kommer att sträcka sig till driftplatsgränsen mot Uppsala C.
ID-nummer:  21545
Direktlänk: /bild/00021545/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd från vägkanten nära tunnelmynningen.
ID-nummer:  21546
Direktlänk: /bild/00021546/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från tunnelmynningen. Notera orienteringstavlan om infartssignalen till Samnan och skyddsrälerna som håller på att monteras.
ID-nummer:  21547
Direktlänk: /bild/00021547/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tittar man längre norrut ser man kurvan där den nya järnvägen når fram till den gamla sträckningen.
ID-nummer:  21548
Direktlänk: /bild/00021548/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ovanpå tunneln tar räddningsplatsen form.
ID-nummer:  21549
Direktlänk: /bild/00021549/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill skolan har en gångpassage byggts intill tunneln som här nästan sticker upp ur marken.
ID-nummer:  21550
Direktlänk: /bild/00021550/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återställda Vattholmavägen ovanpå tunneltaket, lugnet har återkommit till Gamla Uppsala.
ID-nummer:  21551
Direktlänk: /bild/00021551/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Groaplan i tunnelns sträckning.
ID-nummer:  21552
Direktlänk: /bild/00021552/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut skvallrar bara de ännu tomma ytorna mitt i tättbebyggt område om det stora bygget som pågått här.
ID-nummer:  21553
Direktlänk: /bild/00021553/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra änden av Sigyns väg, tunneln passerar under marken mitt i bild.
ID-nummer:  21554
Direktlänk: /bild/00021554/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om Sivs väg har en parkering anlagts utanför Storgården.
ID-nummer:  21555
Direktlänk: /bild/00021555/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ännu tomma och avspärrade området mellan stationshuset och Sigyns väg till vänster, vy söderut i tunnelns sträckning.
ID-nummer:  21556
Direktlänk: /bild/00021556/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återställda Sivs väg genom det tidigare byggområdet.
ID-nummer:  21557
Direktlänk: /bild/00021557/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!