Re

Re är Green Cargos senaste tillskott i lokparken, 16 lok har beställts för leverans under 2010. Loket är ett enströms asynkronlok av modell Bombardier TRAXX F140 AC2, De första två loken (1423 och 1426) kom till Sverige den 20 januari 2010.