Södra infarten

Bilder och filmer (14)

Fredag 25 juni 2010

Utfarten söderut från Jörn, stopplyktan hör till skyddsväxeln vid utfarten.
ID-nummer:  20646
Direktlänk: /bild/00020646/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln mellan södra bangårdsänden och driftplatsgränsen.
ID-nummer:  20647
Direktlänk: /bild/00020647/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1001 vid södra bangårdsänden, vy mot nordost.
ID-nummer:  20648
Direktlänk: /bild/00020648/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid södra bangårdsänden och kilometer 1001.
ID-nummer:  20649
Direktlänk: /bild/00020649/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Södra bangårdsänden sedd norrut.
ID-nummer:  04544
Direktlänk: /bild/00004544/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln omedelbart inanför södra stationsgränsen.
ID-nummer:  04545
Direktlänk: /bild/00004545/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbocken på skyddsspåret sedd från söder.
ID-nummer:  04546
Direktlänk: /bild/00004546/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Jörn, notera även lutningsvisaren som förkunnar 16 promilles lutning upp mot bangården.
ID-nummer:  04547
Direktlänk: /bild/00004547/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Infartssignalen söderifrån till Jörn.
ID-nummer:  01087
Direktlänk: /bild/00001087/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen för banan söderut mot Lidlund och Bastuträsk.
ID-nummer:  01088
Direktlänk: /bild/00001088/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plats i höjd med stationsgränsen, bakom stoppbocken finns en skyddsväxel mot linjen.
ID-nummer:  01089
Direktlänk: /bild/00001089/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln till höger i bild ligger strax söder om bangårdens södra ände (växeln till vänster) och utfartssignalen.@
ID-nummer:  01090
Direktlänk: /bild/00001090/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid skyddsväxeln finns också en stopplykta.
ID-nummer:  01091
Direktlänk: /bild/00001091/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände ligger i en kurva.
ID-nummer:  01092
Direktlänk: /bild/00001092/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!