Luleå C-Notviken

Linjen norrut från Luleå C passerar genom staden i dess olika former med tätare bebyggelse, villor samt industriområden.

Bilder och filmer (23)

Tisdag 3 juni 2008

Gångfållan vid Parkgatan ligger två kvarter norr om stationsgränsen vid plankorsningen med Lulsundsgatan.
ID-nummer:  01362
Direktlänk: /bild/00001362/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot infartssignalen till Luleå C från gångfållan vid Parkgatan.
ID-nummer:  01363
Direktlänk: /bild/00001363/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen genom kvarteren omedelbart norr om stationen är försedd med bulleskydd på ena sidan, här söder om Parkgatan.
ID-nummer:  01364
Direktlänk: /bild/00001364/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddet på västra sidan norr om Parkgatan.
ID-nummer:  01365
Direktlänk: /bild/00001365/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut från gångfållan vid Parkgatan.
ID-nummer:  01366
Direktlänk: /bild/00001366/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Svartövägen i banans första kurva på linjen norr om Luleå C.
ID-nummer:  01367
Direktlänk: /bild/00001367/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsning för gång- och cykelväg mellan Tåggatan och Gammelstadsvägen i Bergviken.
ID-nummer:  01368
Direktlänk: /bild/00001368/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägskyddet i Bergviken, västra sidan.
ID-nummer:  01369
Direktlänk: /bild/00001369/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägskyddet i Bergviken sett från östra sidan.
ID-nummer:  01370
Direktlänk: /bild/00001370/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen söderut, Gammelstadsvägen till höger.
ID-nummer:  01371
Direktlänk: /bild/00001371/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut sedd från plankorsningen i Bergviken.
ID-nummer:  01372
Direktlänk: /bild/00001372/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut förbi vägskyddet i Bergviken.
ID-nummer:  01373
Direktlänk: /bild/00001373/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Bergviken finns också en sektionering i kontaktledningen med tillhörande nedkopplingstavla med signallampa.
ID-nummer:  01374
Direktlänk: /bild/00001374/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedkopplingstavla med signallampa vid Bergviken.
ID-nummer:  01375
Direktlänk: /bild/00001375/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Luleå C finner vi ytterligare lite längre norrut.
ID-nummer:  01376
Direktlänk: /bild/00001376/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Luleå C.
ID-nummer:  01377
Direktlänk: /bild/00001377/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut förbi försignalen till Luleå i motsatt riktning. Banan ligger här i en sluttning mellan högre terräng på östra sidan och lägre på den västra.
ID-nummer:  01378
Direktlänk: /bild/00001378/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga bron över Klintvägen, bakom den skymtar takkonstruktionen på Coop arena.
ID-nummer:  01379
Direktlänk: /bild/00001379/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron övr Klintvägen med fri höjd 3,4 meter sedd från norr.
ID-nummer:  01380
Direktlänk: /bild/00001380/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Klintvägen sedd från söder.
ID-nummer:  01381
Direktlänk: /bild/00001381/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Le L4 följer några kvarter senare.
ID-nummer:  01382
Direktlänk: /bild/00001382/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den motriktade mellanblocksignalen Nvn L4 sitter på samma stolpe.
ID-nummer:  01383
Direktlänk: /bild/00001383/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över den breda Haparandavägen sedd från sydväst. Lite längre bort längs vägen i denna riktning finns universitetets campus.
ID-nummer:  01384
Direktlänk: /bild/00001384/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!