TidTåg   Läge   TeknA 
00:21 11579 0 00:21
23:52-1 1291 -1 23:51
22:53-1 1289 -2 22:51
22:34-1 11578 0 22:34
21:52-1 1287 -1 21:51
21:36-1 1574 -2 21:34
20:51-1 1285 0 20:51
20:35-1 1570 -1 20:34
20:21-1 1563 0 20:21
20:05-1 1284 -1 20:04
19:55-1 1283 -4 19:51
19:34-1 1566 0 19:34
19:22-1 1559 -1 19:21
19:04-1 1282 0 19:04
18:53-1 1281 -2 18:51
18:34-1 1562 0 18:34
18:24-1 1555 -3 18:21
18:05-1 1279 -14 17:51
18:04-1 1280 0 18:04
17:35-1 1558 -1 17:34
17:23-1 1551 -2 17:21
17:06-1 1278 -2 17:04
16:53-1 1277 -2 16:51
16:37-1 1554 -3 16:34
16:28-1 1547 -7 16:21
16:04-1 1276 0 16:04
15:55-1 1275 -4 15:51
15:36-1 1550 -2 15:34
15:21-1 1543 0 15:21
15:03-1 1274 1 15:04
14:50-1 1273 1 14:51
14:34-1 1546 0 14:34
14:21-1 1539 0 14:21
14:03-1 1272 1 14:04
13:53-1 1271 -2 13:51
13:34-1 1542 0 13:34
13:21-1 1535 0 13:21
13:04-1 1270 0 13:04
12:51-1 1269 0 12:51
12:34-1 1538 0 12:34
12:22-1 1531 -1 12:21
12:03-1 1268 1 12:04
11:53-1 1267 -2 11:51
11:34-1 1534 0 11:34
11:21-1 1527 0 11:21
11:06-1 1266 -2 11:04
10:51-1 1265 0 10:51
10:34-1 1530 0 10:34
10:20-1 1523 1 10:21
10:04-1 1264 0 10:04
09:51-1 1263 0 09:51
09:34-1 1526 0 09:34
09:21-1 1519 0 09:21
09:03-1 1262 1 09:04
08:53-1 1261 -2 08:51
08:34-1 1522 0 08:34
07:51-1 1259 0 07:51
07:34-1 1518 0 07:34
06:51-1 1257 0 06:51
06:35-1 1514 -1 06:34
05:33-1 1510 1 05:34
03:26-1 1518 -1192 07:34
01:51-1 1295 0 01:51
01:34-1 1590 0 01:34
00:48-1 1579 -27 00:21
00:37-1 1586 -3 00:34
23:55-2 1291 -4 23:51
23:37-2 1582 -3 23:34
23:36-2 1289 -45 22:51
22:36-2 1578 -2 22:34
22:04-2 1288 0 22:04
21:53-2 1287 -2 21:51
21:37-2 1574 -3 21:34
21:27-2 1567 -6 21:21
21:06-2 1286 -2 21:04
20:55-2 1285 -4 20:51
20:34-2 1570 0 20:34
20:24-2 1563 -3 20:21
20:05-2 1284 -1 20:04
19:53-2 1283 -2 19:51
19:34-2 1566 0 19:34
19:24-2 1559 -3 19:21
19:03-2 1282 1 19:04
18:55-2 1281 -4 18:51
18:38-2 1562 -4 18:34
18:38-2 1555 -17 18:21
18:08-2 1280 -4 18:04
17:54-2 1279 -3 17:51
17:34-2 1558 0 17:34
17:22-2 1551 -1 17:21
17:04-2 1278 0 17:04
16:51-2 1277 0 16:51
16:34-2 1554 0 16:34
16:21-2 1547 0 16:21
16:03-2 1276 1 16:04
15:51-2 1275 0 15:51
15:34-2 1550 0 15:34
15:23-2 1543 -2 15:21
15:06-2 1274 -2 15:04
14:54-2 1273 -3 14:51
14:34-2 1546 0 14:34
14:21-2 1539 0 14:21
14:03-2 1272 1 14:04
13:51-2 1271 0 13:51
13:34-2 1542 0 13:34
13:22-2 1535 -1 13:21
13:04-2 1270 0 13:04
12:54-2 1269 -3 12:51
12:35-2 1531 -14 12:21
12:34-2 1538 0 12:34
12:04-2 1268 0 12:04
11:52-2 1267 -1 11:51
11:34-2 1534 0 11:34
11:23-2 1527 -2 11:21
11:03-2 1266 1 11:04
10:51-2 1265 0 10:51
10:34-2 1530 0 10:34
10:20-2 1523 1 10:21
10:04-2 1264 0 10:04
09:51-2 1263 0 09:51
09:34-2 1526 0 09:34
09:34-2 1519 -13 09:21
09:04-2 1262 0 09:04
08:50-2 1261 1 08:51
08:34-2 1522 0 08:34
08:21-2 1515 0 08:21
07:52-2 1259 -1 07:51
06:50-2 1257 1 06:51
06:34-2 1514 0 06:34
05:33-2 1510 1 05:34
01:53-2 1295 -2 01:51
01:34-2 1590 0 01:34
15:34-194 1550 0 15:34
00:52-219 1579 -30 00:22
00:16-219 1292 -12 00:04
23:54-220 1291 -2 23:52
23:35-220 1582 -1 23:34
23:25-220 1575 -3 23:22
23:04-220 1290 0 23:04
22:53-220 1289 -1 22:52
22:34-220 1578 0 22:34
22:22-220 1571 0 22:22
22:04-220 1288 0 22:04
21:51-220 1287 1 21:52
21:34-220 1574 0 21:34
21:23-220 1567 -1 21:22
21:04-220 1286 0 21:04
20:54-220 1285 -2 20:52
20:36-220 1570 -2 20:34
20:22-220 1563 0 20:22
20:05-220 1284 -1 20:04
19:55-220 1283 -3 19:52
19:34-220 1566 0 19:34
19:21-220 1559 1 19:22
19:04-220 1282 0 19:04
18:52-220 1281 0 18:52
18:34-220 1562 0 18:34
18:34-220 94791 0 18:34
18:27-220 94791 *4 18:31
18:23-220 1555 -1 18:22
18:05-220 1280 -1 18:04
17:54-220 1279 -2 17:52
17:35-220 1558 -1 17:34
17:25-220 1551 -3 17:22
17:05-220 1278 -1 17:04
16:53-220 1277 -1 16:52
16:35-220 1554 -1 16:34
16:26-220 1547 -4 16:22
16:05-220 1276 -1 16:04
15:55-220 1275 -3 15:52
15:35-220 1550 -1 15:34
15:25-220 1543 -3 15:22
15:04-220 1274 0 15:04
14:53-220 1273 -1 14:52
14:34-220 1546 0 14:34
14:22-220 1539 0 14:22
14:04-220 1272 0 14:04
13:52-220 1271 0 13:52
13:34-220 1542 0 13:34
13:23-220 1535 -1 13:22
13:04-220 1270 0 13:04
12:54-220 1269 -2 12:52
12:37-220 1538 -3 12:34
12:27-220 1531 -5 12:22
12:05-220 1268 -1 12:04
11:52-220 1267 0 11:52
11:35-220 1534 -1 11:34
11:24-220 1527 -2 11:22
11:03-220 1266 1 11:04
10:52-220 1265 0 10:52
10:34-220 1530 0 10:34
10:24-220 1523 -2 10:22
10:06-220 1264 -2 10:04
09:56-220 1263 -4 09:52
09:34-220 1526 0 09:34
09:25-220 1519 -3 09:22
09:14-220 1261 -22 08:52
09:03-220 1262 1 09:04
08:44-220 1515 -22 08:22
08:34-220 1522 0 08:34
08:05-220 1260 -1 08:04
08:05-220 1259 -13 07:52
07:34-220 1518 0 07:34
07:24-220 1511 -2 07:22
07:05-220 1258 -1 07:04
06:52-220 1257 0 06:52
06:52-220 1990 0 06:52
06:34-220 1514 0 06:34
06:21-220 1507 1 06:22
06:05-220 1256 -1 06:04
05:52-220 1255 0 05:52
05:34-220 1510 0 05:34
05:04-220 1254 0 05:04
04:34-220 1506 0 04:34
02:20-220 30230 16 02:36
21:05-221 1285 -13 20:52
01:21:44 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Malmö–Ystad
Trafikinfo för sträcka
Malmö–Ystad
Om platsen: Vilhelmsborg (Vlb)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket, Öppet API.