TidTåg   Läge   TeknA 
23:48 1291 -1 23:47
23:38 1582 1 23:39
23:17 1575 0 23:17
23:08 1290 1 23:09
22:49 1289 -2 22:47
22:44 1578 -5 22:39
22:43 1571 -26 22:17
22:09 1288 0 22:09
21:47 1287 0 21:47
21:40 1574 -1 21:39
21:19 1567 -2 21:17
21:10 1286 -1 21:09
20:46 1285 1 20:47
20:38 1570 1 20:39
20:18 1563 -1 20:17
20:10 1284 -1 20:09
19:48 1283 -1 19:47
19:42 1566 -3 19:39
19:24 1559 -7 19:17
19:08 1282 1 19:09
18:46 1281 1 18:47
18:38 1562 1 18:39
18:17 1555 0 18:17
18:08 1280 1 18:09
17:47 1279 0 17:47
17:39 1558 0 17:39
17:18 1551 -1 17:17
17:08 1278 1 17:09
16:47 1277 0 16:47
16:39 1554 0 16:39
16:19 1547 -2 16:17
16:10 1276 -1 16:09
15:50 1275 -3 15:47
15:41 1550 -2 15:39
15:22 1543 -5 15:17
15:11 1274 -2 15:09
14:49 1273 -2 14:47
14:38 1546 1 14:39
14:18 1539 -1 14:17
14:12 1272 -3 14:09
13:48 1271 -1 13:47
13:41 1542 -2 13:39
13:22 1535 -5 13:17
13:09 1270 0 13:09
12:49 1269 -2 12:47
12:39 1538 0 12:39
12:18 1531 -1 12:17
12:10 1268 -1 12:09
11:49 1267 -2 11:47
11:41 1534 -2 11:39
11:20 1527 -3 11:17
11:09 1266 0 11:09
10:49 1265 -2 10:47
10:40 1530 -1 10:39
10:20 1523 -3 10:17
10:10 1264 -1 10:09
09:49 1263 -2 09:47
09:40 1526 -1 09:39
09:18 1519 -1 09:17
09:10 1262 -1 09:09
08:48 1261 -1 08:47
08:39 1522 0 08:39
08:26 1515 -9 08:17
07:45 1259 2 07:47
07:39 1518 0 07:39
06:46 1257 1 06:47
06:39 1514 0 06:39
05:39 1510 0 05:39
01:46 1295 1 01:47
01:39 1590 0 01:39
00:48 1293 -1 00:47
00:38 1586 1 00:39
00:15 1579 2 00:17
00:08 1292 1 00:09
23:45-1 1291 2 23:47
23:38-1 1582 1 23:39
23:16-1 1575 1 23:17
23:08-1 1290 1 23:09
22:46-1 1289 1 22:47
22:40-1 1578 -1 22:39
22:19-1 1571 -2 22:17
22:08-1 1288 1 22:09
21:49-1 1287 -2 21:47
21:42-1 1574 -3 21:39
21:19-1 1567 -2 21:17
21:12-1 1286 -3 21:09
20:52-1 1285 -5 20:47
20:40-1 1570 -1 20:39
20:20-1 1563 -3 20:17
20:11-1 1284 -2 20:09
19:47-1 1283 0 19:47
19:42-1 1566 -3 19:39
19:19-1 1559 -2 19:17
19:09-1 1282 0 19:09
18:58-1 1281 -11 18:47
18:40-1 1562 -1 18:39
18:40-1 94791 -15 18:25
18:29-1 1555 -12 18:17
18:11-1 1280 -2 18:09
17:58-1 1279 -11 17:47
17:52-1 1558 -13 17:39
17:16-1 1551 1 17:17
17:09-1 1278 0 17:09
16:54-1 1277 -7 16:47
16:45-1 1547 -28 16:17
16:45-1 1554 -6 16:39
16:09-1 1276 0 16:09
15:50-1 1275 -3 15:47
15:42-1 1550 -3 15:39
15:20-1 1543 -3 15:17
15:10-1 1274 -1 15:09
14:48-1 1273 -1 14:47
14:42-1 1546 -3 14:39
14:19-1 1539 -2 14:17
14:12-1 1272 -3 14:09
13:51-1 1271 -4 13:47
13:43-1 1542 -4 13:39
13:23-1 1535 -6 13:17
13:09-1 1270 0 13:09
12:46-1 1269 1 12:47
12:39-1 1538 0 12:39
12:15-1 1531 2 12:17
12:09-1 1268 0 12:09
11:46-1 1267 1 11:47
11:39-1 1534 0 11:39
11:18-1 1527 -1 11:17
11:10-1 1266 -1 11:09
10:49-1 1265 -2 10:47
10:40-1 1530 -1 10:39
10:19-1 1523 -2 10:17
10:08-1 1264 1 10:09
09:47-1 1263 0 09:47
09:39-1 1526 0 09:39
09:18-1 1519 -1 09:17
09:10-1 1262 -1 09:09
08:48-1 1261 -1 08:47
08:40-1 1522 -1 08:39
08:19-1 1515 -2 08:17
08:13-1 1260 -4 08:09
07:50-1 1259 -3 07:47
07:39-1 1518 0 07:39
07:16-1 1511 1 07:17
07:09-1 1258 0 07:09
06:57-1 1990 0 06:57
06:47-1 1257 0 06:47
06:39-1 1514 0 06:39
06:17-1 1507 0 06:17
06:09-1 1256 0 06:09
05:46-1 1255 1 05:47
05:39-1 1510 0 05:39
05:09-1 1254 0 05:09
04:41-1 1506 -2 04:39
12:40-2 1531 -23 12:17
23:49-155 1291 -2 23:47
23:41-155 1582 -2 23:39
23:19-155 1575 -2 23:17
23:08-155 1290 1 23:09
22:47-155 1289 0 22:47
22:38-155 1578 1 22:39
22:17-155 1571 0 22:17
22:09-155 1288 0 22:09
21:46-155 1287 1 21:47
21:38-155 1574 1 21:39
21:18-155 1567 -1 21:17
21:09-155 1286 0 21:09
20:48-155 1285 -1 20:47
20:40-155 1570 -1 20:39
20:17-155 1563 0 20:17
20:10-155 1284 -1 20:09
19:49-155 1283 -2 19:47
19:38-155 1566 1 19:39
19:16-155 1559 1 19:17
19:09-155 1282 0 19:09
18:47-155 1281 0 18:47
18:38-155 1562 1 18:39
18:24-155 94791 1 18:25
18:18-155 1555 -1 18:17
18:10-155 1280 -1 18:09
17:48-155 1279 -1 17:47
17:40-155 1558 -1 17:39
17:19-155 1551 -2 17:17
17:09-155 1278 0 17:09
16:48-155 1277 -1 16:47
16:40-155 1554 -1 16:39
16:21-155 1547 -4 16:17
16:10-155 1276 -1 16:09
15:50-155 1275 -3 15:47
15:40-155 1550 -1 15:39
15:20-155 1543 -3 15:17
15:08-155 1274 1 15:09
14:48-155 1273 -1 14:47
14:40-155 1546 -1 14:39
14:17-155 1539 0 14:17
14:09-155 1272 0 14:09
13:46-155 1271 1 13:47
13:39-155 1542 0 13:39
13:18-155 1535 -1 13:17
13:08-155 1270 1 13:09
12:48-155 1269 -1 12:47
12:42-155 1538 -3 12:39
12:21-155 1531 -4 12:17
12:09-155 1268 0 12:09
11:46-155 1267 1 11:47
11:39-155 1534 0 11:39
11:19-155 1527 -2 11:17
11:08-155 1266 1 11:09
10:47-155 1265 0 10:47
10:39-155 1530 0 10:39
10:19-155 1523 -2 10:17
10:11-155 1264 -2 10:09
09:50-155 1263 -3 09:47
09:39-155 1526 0 09:39
09:20-155 1519 -3 09:17
09:09-155 1261 -22 08:47
09:09-155 1262 0 09:09
08:39-155 1515 -22 08:17
08:38-155 1522 1 08:39
08:09-155 1260 0 08:09
07:57-155 1259 -10 07:47
07:39-155 1518 0 07:39
07:19-155 1511 -2 07:17
07:10-155 1258 -1 07:09
06:56-155 1990 1 06:57
06:46-155 1257 1 06:47
06:39-155 1514 0 06:39
06:16-155 1507 1 06:17
06:09-155 1256 0 06:09
05:46-155 1255 1 05:47
05:38-155 1510 1 05:39
05:08-155 1254 1 05:09
04:38-155 1506 1 04:39
02:24-155 30230 17 02:41
23:58:22 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Malmö–Ystad
Trafikinfo för sträcka
Malmö–Ystad
Om platsen: Rynge (Rye)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket, Öppet API.