TidTplLägeTeknATåg 
18:33-148 Stockholms Södra (Sst) 4 18:37 540
18:31-148 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-148 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-148 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-148 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-148 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-148 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-148 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-148 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-148 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-148 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-148 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-148 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-148 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-148 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-148 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-148 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-148 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-148 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-148 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-148 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-148 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-148 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-148 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-148 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-148 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-148 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-148 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-148 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-148 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-148 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-148 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-148 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-148 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-148 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-148 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-148 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-148 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-148 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-148 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-148 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-148 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-148 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-148 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-148 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-148 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-148 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-148 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-148 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-148 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-148 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-148 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-148 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-148 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-148 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-148 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-148 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-148 Diö Norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-148 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-148 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-148 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-148 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-148 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-148 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-148 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-148 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-148 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-148 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-148 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-148 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-148 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-148 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-148 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-148 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-148 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-148 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-148 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-148 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-148 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-148 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-148 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-148 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-148 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-148 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-148 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-148 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-148 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
23:55:13 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket Öppet API.