TidTplLägeTeknATåg 
18:33-272 Stockholms S (Sst) 4 18:37 540
18:31-272 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-272 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-272 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-272 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-272 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-272 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-272 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-272 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-272 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-272 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-272 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-272 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-272 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-272 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-272 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-272 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-272 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-272 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-272 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-272 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-272 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-272 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-272 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-272 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-272 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-272 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-272 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-272 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-272 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-272 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-272 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-272 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-272 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-272 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-272 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-272 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-272 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-272 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-272 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-272 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-272 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-272 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-272 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-272 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-272 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-272 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-272 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-272 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-272 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-272 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-272 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-272 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-272 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-272 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-272 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-272 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-272 Diö norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-272 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-272 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-272 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-272 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-272 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-272 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-272 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-272 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-272 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-272 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-272 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-272 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-272 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-272 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-272 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-272 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-272 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-272 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-272 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-272 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-272 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-272 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-272 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-272 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-272 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-272 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-272 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-272 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-272 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
01:05:20 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket Öppet API.