TidTplLägeTeknATåg 
18:33-149 Stockholms Södra (Sst) 4 18:37 540
18:31-149 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-149 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-149 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-149 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-149 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-149 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-149 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-149 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-149 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-149 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-149 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-149 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-149 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-149 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-149 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-149 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-149 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-149 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-149 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-149 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-149 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-149 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-149 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-149 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-149 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-149 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-149 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-149 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-149 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-149 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-149 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-149 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-149 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-149 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-149 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-149 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-149 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-149 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-149 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-149 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-149 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-149 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-149 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-149 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-149 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-149 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-149 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-149 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-149 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-149 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-149 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-149 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-149 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-149 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-149 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-149 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-149 Diö Norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-149 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-149 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-149 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-149 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-149 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-149 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-149 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-149 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-149 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-149 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-149 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-149 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-149 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-149 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-149 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-149 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-149 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-149 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-149 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-149 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-149 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-149 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-149 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-149 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-149 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-149 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-149 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-149 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-149 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
00:42:19 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket Öppet API.