Tågnr:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTplLägeTeknATåg 
06:39 *Kävlinge (Kg) *0 06:39 = 1754
06:35 Gunnesbo (Gnb) 0 06:35 = 1754
06:33 *Gunnesbo (Gnb) *1 06:34 = 1754
06:31 Lund C (Lu) 0 06:31 = 1754
06:26 *Lund C (Lu) *3 06:29 = 1754
06:24 Flackarp (Flp) 2 06:26 1754
06:23 Hjärup (Hjp) 2 06:25 1754
06:22 Åkarps norra (Åkn) 1 06:23 1754
06:21 Åkarp (Åk) 2 06:23 1 1754
06:21 *Åkarp (Åk) *1 06:22 = 1754
06:18 Burlöv (Blv) 2 06:20 1 1754
06:18 *Burlöv (Blv) *1 06:19 = 1754
06:17 Arlöv (Al) 1 06:18 1754
06:16 Malmö godsbangård (Mgb) 0 06:16 1754
06:14 Malmö C (M) 0 06:14 = 1754
06:07 *Malmö C (M) *4 06:11 = 1754
06:05 Triangeln (Tri) 1 06:06 1 1754
06:04 *Triangeln (Tri) *1 06:05 = 1754
06:02 Hyllie (Hie) 0 06:02 = 1754
05:58 *Hyllie (Hie) *2 06:00 = 1754
05:55 Svågertorp / Malmö Syd (Stp) 1 05:56 1 1754
05:53 *Svågertorp / Malmö Syd (Stp) *2 05:55 = 1754
05:52 Lockarp (Lrp) 1 05:53 1754
05:48 Västra Ingelstad (Vid) 1 05:49 1 1754
05:47 *Västra Ingelstad (Vid) *1 05:48 = 1754
05:45 Östra Grevie (Ög) 0 05:45 = 1754
05:43 *Östra Grevie (Ög) *1 05:44 = 1754
05:39 Skytts Vemmerlöv (Svö) 2 05:41 1754
05:35 Trelleborg (Trg) 0 05:35 = 1754
06:40-1 *Kävlinge (Kg) *-1 06:39 = 1754
06:35-1 Gunnesbo (Gnb) 0 06:35 = 1754
06:33-1 *Gunnesbo (Gnb) *1 06:34 = 1754
06:31-1 Lund C (Lu) 0 06:31 = 1754
06:26-1 *Lund C (Lu) *3 06:29 = 1754
06:24-1 Flackarp (Flp) 2 06:26 1754
06:23-1 Hjärup (Hjp) 2 06:25 1754
06:22-1 Åkarps norra (Åkn) 1 06:23 1754
06:21-1 Åkarp (Åk) 2 06:23 1 1754
06:21-1 *Åkarp (Åk) *1 06:22 = 1754
06:18-1 Burlöv (Blv) 2 06:20 1 1754
06:18-1 *Burlöv (Blv) *1 06:19 = 1754
06:17-1 Arlöv (Al) 1 06:18 1754
06:16-1 Malmö godsbangård (Mgb) 0 06:16 1754
06:14-1 Malmö C (M) 0 06:14 = 1754
06:07-1 *Malmö C (M) *4 06:11 = 1754
06:06-1 Triangeln (Tri) 0 06:06 1 1754
06:04-1 *Triangeln (Tri) *1 06:05 = 1754
06:02-1 Hyllie (Hie) 0 06:02 = 1754
05:58-1 *Hyllie (Hie) *2 06:00 = 1754
05:55-1 Svågertorp / Malmö Syd (Stp) 1 05:56 1 1754
05:53-1 *Svågertorp / Malmö Syd (Stp) *2 05:55 = 1754
05:51-1 Lockarp (Lrp) 2 05:53 1754
05:48-1 Västra Ingelstad (Vid) 1 05:49 1 1754
05:47-1 *Västra Ingelstad (Vid) *1 05:48 = 1754
05:45-1 Östra Grevie (Ög) 0 05:45 = 1754
05:43-1 *Östra Grevie (Ög) *1 05:44 = 1754
05:39-1 Skytts Vemmerlöv (Svö) 2 05:41 1754
05:35-1 Trelleborg (Trg) 0 05:35 = 1754
19:26:37 Uppdateringstid:
 Centrera trafikradar på trafikplatsen
 Läs mer om trafikplatsen
Sträckor
Hässleholm–Lund
Lund–Malmö
Helsingborg–Lund
Teckomatorp–Lomma–Malmö
Malmö–Peberholm
Malmö–Trelleborg
Malmö–Ystad
Malmö godsbangård–Peberholm
Grafer

Jvgfoto.se trafikinfo för tåg

Trafikinfo för tåg visar tillgängliga händelser för ett givet tåg.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2020. Data från Trafikverket, Öppet API.