Jvgfoto.se Trafikinfo

Välkommen till Jvgfoto.se Trafikinfo, en samling tjänster som gör det möjligt att följa den svenska tåg­trafiken i real­tid. Med hjälp av real­tids­grafer och trafik­info för sträcka är det enkelt att se tra­fiken på en eller flera av­gränsade ban­sträckor. Trafik­info för tåg och trafik­plats ger alla upp­gifter om händelser för ett visst tåg eller en viss drift­plats. Trafik­radar för trafik­plats och tåg ger upp­gifter om händelser inom ett specifikt avstånd från en trafik­plats eller ett tåg.

Med reservation för fel och brister i datapresentation och funktion i tjänsterna. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas eller har förslag på förbättringar, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket Öppet API.