Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
TidOTN   Läge   T-tidA 
01:12 11296 0 01:12 =
00:59 11291 *-1 00:58 =
00:12 11294 0 00:12 =
00:02 11289 *-4 23:58 =
23:13-1 11292 -1 23:12 =
22:59-1 11287 *-1 22:58 =
22:12-1 11290 0 22:12 =
21:56-1 11285 *2 21:58 =
21:12-1 11288 0 21:12 =
20:57-1 11283 *1 20:58 =
20:12-1 11286 0 20:12 =
19:58-1 11281 *0 19:58 =
19:12-1 11284 0 19:12 =
18:57-1 11279 *1 18:58 =
18:12-1 11282 0 18:12 =
17:59-1 11277 *-1 17:58 =
17:12-1 11280 0 17:12 =
16:57-1 11275 *1 16:58 =
16:12-1 11278 0 16:12 =
15:57-1 11273 *1 15:58 =
15:12-1 11276 0 15:12 =
14:57-1 11271 *1 14:58 =
13:56-1 11269 *2 13:58 =
13:12-1 11272 0 13:12 =
12:56-1 11267 *2 12:58 =
12:12-1 11270 0 12:12 =
11:57-1 11265 *1 11:58 =
11:12-1 11268 0 11:12 =
10:56-1 11263 *2 10:58 =
10:12-1 11266 0 10:12 =
09:56-1 11261 *2 09:58 =
09:12-1 11264 0 09:12 =
08:57-1 11259 *1 08:58 =
08:12-1 11262 0 08:12 =
07:56-1 11257 *2 07:58 =
07:12-1 11260 0 07:12 =
06:58-1 11255 *0 06:58 =
01:12-1 11296 0 01:12 =
00:59-1 11291 *-1 00:58 =
00:13-1 11294 -1 00:12 =
23:57-2 11289 *1 23:58 =
23:12-2 11292 0 23:12 =
23:01-2 11287 *-3 22:58 =
22:12-2 11290 0 22:12 =
21:57-2 11285 *1 21:58 =
21:12-2 11288 0 21:12 =
20:57-2 11283 *1 20:58 =
20:12-2 11286 0 20:12 =
19:57-2 11281 *1 19:58 =
19:12-2 11284 0 19:12 =
18:56-2 11279 *2 18:58 =
18:12-2 11282 0 18:12 =
17:57-2 11277 *1 17:58 =
17:12-2 11280 0 17:12 =
16:57-2 11275 *1 16:58 =
16:12-2 11278 0 16:12 =
15:57-2 11273 *1 15:58 =
15:12-2 11276 0 15:12 =
14:57-2 11271 *1 14:58 =
14:12-2 11274 0 14:12 =
13:57-2 11269 *1 13:58 =
13:12-2 11272 0 13:12 =
12:56-2 11267 *2 12:58 =
12:12-2 11270 0 12:12 =
11:58-2 11265 *0 11:58 =
11:12-2 11268 0 11:12 =
10:57-2 11263 *1 10:58 =
10:12-2 11266 0 10:12 =
09:56-2 11261 *2 09:58 =
09:12-2 11264 0 09:12 =
08:57-2 11259 *1 08:58 =
08:12-2 11262 0 08:12 =
07:56-2 11257 *2 07:58 =
07:12-2 11260 0 07:12 =
06:56-2 11255 *2 06:58 =
06:12-2 11258 0 06:12 =
05:56-2 11253 *2 05:58 =
05:12-2 11256 0 05:12 =
04:57-2 11251 *1 04:58 =
00:13-2 11294 -1 00:12 =
06:40:37 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Ystad–Simrishamn
Trafikinfo för sträcka
Ystad–Simrishamn
Om platsen: Simrishamn (Si)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Ope­ra­tivt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

OTN Operativt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

T-tid Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket, Öppet API.