Trafikplats:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTågLägeTeknA 
14:02 1542 0 14:02
13:53 1539 1 13:54
13:31 1270 1 13:32
13:24 1271 0 13:24
13:02 1538 0 13:02
12:54 1535 0 12:54
12:30 1268 2 12:32
12:23 1269 1 12:24
12:01 1534 1 12:02
11:53 1531 1 11:54
11:30 1266 2 11:32
11:23 1267 1 11:24
11:01 1530 1 11:02
10:53 1527 1 10:54
10:33 1264 -1 10:32
10:23 1265 1 10:24
10:03 1526 -1 10:02
09:56 1523 -2 09:54
09:33 1262 -1 09:32
09:26 1263 -2 09:24
09:06 1522 -4 09:02
08:53 1519 1 08:54
08:34 1260 -2 08:32
08:27 1261 -3 08:24
08:05 1518 -3 08:02
07:54 1515 0 07:54
07:32 1258 0 07:32
07:24 1259 0 07:24
07:13 1990 0 07:13
07:02 1514 0 07:02
06:54 1511 0 06:54
06:32 1256 0 06:32
06:25 1257 -1 06:24
06:02 1510 0 06:02
05:53 1507 1 05:54
05:31 1254 1 05:32
05:24 1255 0 05:24
05:01 1506 1 05:02
00:24 1293 0 00:24
00:02 1582 0 00:02
23:56-1 1581 -2 23:54
23:31-1 1290 1 23:32
23:23-1 1291 1 23:24
23:00-1 1580 2 23:02
22:52-1 1575 2 22:54
22:32-1 1288 0 22:32
22:23-1 1289 1 22:24
22:02-1 1574 0 22:02
21:55-1 1571 -1 21:54
21:33-1 1286 -1 21:32
21:24-1 1287 0 21:24
21:04-1 1570 -2 21:02
20:56-1 1567 -2 20:54
20:33-1 1284 -1 20:32
20:23-1 1285 1 20:24
20:07-1 1563 -13 19:54
20:06-1 1566 -4 20:02
19:32-1 1282 0 19:32
19:23-1 1283 1 19:24
19:04-1 1562 -2 19:02
18:54-1 1559 0 18:54
18:33-1 1280 -1 18:32
18:27-1 1281 -3 18:24
18:05-1 1558 -3 18:02
17:35-1 1278 -3 17:32
17:29-1 1279 -5 17:24
17:07-1 1554 -5 17:02
16:54-1 1551 0 16:54
16:32-1 1276 0 16:32
16:25-1 1277 -1 16:24
16:02-1 1550 0 16:02
15:53-1 1547 1 15:54
15:31-1 1274 1 15:32
15:25-1 1275 -1 15:24
15:00-1 1546 2 15:02
14:52-1 1543 2 14:54
14:30-1 1272 2 14:32
14:24-1 1273 0 14:24
14:01-1 1542 1 14:02
13:54-1 1539 0 13:54
13:33-1 1270 -1 13:32
13:24-1 1271 0 13:24
13:03-1 1538 -1 13:02
12:54-1 1535 0 12:54
12:31-1 1268 1 12:32
12:22-1 1269 2 12:24
12:02-1 1534 0 12:02
11:54-1 1531 0 11:54
11:33-1 1266 -1 11:32
11:25-1 1267 -1 11:24
11:13-1 1530 -11 11:02
10:54-1 1527 0 10:54
10:36-1 1264 -4 10:32
10:23-1 1265 1 10:24
10:07-1 1526 -5 10:02
09:56-1 1523 -2 09:54
09:35-1 1262 -3 09:32
09:23-1 1263 1 09:24
09:08-1 1522 -6 09:02
08:53-1 1519 1 08:54
08:38-1 1260 -6 08:32
08:23-1 1261 1 08:24
08:08-1 1518 -6 08:02
07:55-1 1515 -1 07:54
07:37-1 1258 -5 07:32
07:27-1 1259 -3 07:24
07:19-1 1990 -6 07:13
07:09-1 1514 -7 07:02
06:53-1 1511 1 06:54
06:38-1 1256 -6 06:32
06:23-1 1257 1 06:24
06:09-1 1510 -7 06:02
05:53-1 1507 1 05:54
05:38-1 1254 -6 05:32
05:31-1 1255 -7 05:24
05:05-1 1506 -3 05:02
23:04-2 1575 -10 22:54
07:36-2 6235 -4 07:32
14:17:19 Uppdateringstid:
Sträckor
Malmö–Ystad
Skabersjö (Saö)

Jvgfoto.se trafikinfo för trafikplats

Trafikinfo för trafikplats visar tillgängliga händelser vid en given trafikplats.

Trafikplats | Ange signatur eller fullständigt namn för trafikplatsen.

Tid | Registrerad tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen.

Tåg | Det tekniska tågnumret vid trafikplatsen, kan skilja sig från det annonserade.

Läge | Differensen i minuter mellan teknisk tid och registrerad tid. Vid positivt tal är tåget tidigt och vid negativt tal är tåget sent i förhållande till körplanen.

Tekn | Teknisk tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen. Den tekniska tiden i körplanen kan skilja sig från den som annonseras till resenärer vid resandeutbyte.

A | Om annonserad tid förekommer visas här differensen i minuter mellan teknisk tid och annonserad tid. En tidigare annonserad avgångstid ger ett positivt tal i denna kolumn och anger hur stort positivt värdet i kolumnen läge vid trafikplatsen kan vara utan att tåget avgått för tidigt. En senare annonserad ankomsttid ger ett negativt tal i denna kolumn och visar hur stort negativt värde som kan förekomma i kolumnen läge utan att tåget ankommer efter den annonserade tiden.

| Länk till trafikradar för aktuellt tåg.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2019. Data från Trafikverket, Öppet API.