TidTåg   Läge   TeknA 
13:23 1535 -6 13:17
13:11 1270 -2 13:09
13:00 91175 1 13:01
12:48 1269 -1 12:47
12:39 1538 0 12:39
12:19 1531 -2 12:17
12:12 1268 -3 12:09
11:49 1267 -2 11:47
11:39 1534 0 11:39
11:18 1527 -1 11:17
11:09 1266 0 11:09
10:50 1265 -3 10:47
10:41 1530 -2 10:39
10:30 1523 -13 10:17
10:10 1264 -1 10:09
09:56 6234 93 11:29
09:45 1263 2 09:47
09:39 1526 0 09:39
09:16 1519 1 09:17
08:53 1261 -6 08:47
08:28 1515 -11 08:17
08:11 6235 -1 08:10
08:11 1260 -2 08:09
08:10 6235 *-3 08:07
07:41 1518 -2 07:39
07:28 1511 -11 07:17
07:09 1258 0 07:09
06:58 1990 -1 06:57
06:47 1257 0 06:47
06:39 1514 0 06:39
06:17 1507 0 06:17
06:11 1256 -2 06:09
05:49 1255 -2 05:47
05:38 1510 1 05:39
05:08 1254 1 05:09
04:38 1506 1 04:39
00:15 11579 2 00:17
23:46-1 1291 1 23:47
22:45-1 1289 2 22:47
21:38-1 1574 1 21:39
20:46-1 1285 1 20:47
20:40-1 1570 -1 20:39
20:29-1 1563 -12 20:17
20:12-1 1284 -3 20:09
19:48-1 1283 -1 19:47
19:40-1 1566 -1 19:39
19:20-1 1559 -3 19:17
19:09-1 1282 0 19:09
18:50-1 1281 -3 18:47
18:42-1 1562 -3 18:39
18:22-1 1555 -5 18:17
18:14-1 1280 -5 18:09
17:53-1 1279 -6 17:47
17:43-1 1558 -4 17:39
17:23-1 1551 -6 17:17
17:10-1 1278 -1 17:09
16:51-1 1554 -12 16:39
16:50-1 1277 -3 16:47
16:29-1 1547 -12 16:17
16:21-1 1275 -34 15:47
16:20-1 1276 -11 16:09
15:56-1 1543 -39 15:17
14:39-1 1546 0 14:39
14:09-1 1272 0 14:09
13:55-1 1271 -8 13:47
13:39-1 1542 0 13:39
13:16-1 1535 1 13:17
13:09-1 1270 0 13:09
12:46-1 1269 1 12:47
12:39-1 1538 0 12:39
12:19-1 1531 -2 12:17
12:10-1 1268 -1 12:09
11:45-1 1267 2 11:47
11:39-1 1534 0 11:39
11:17-1 1527 0 11:17
11:09-1 1266 0 11:09
10:47-1 1265 0 10:47
10:41-1 1530 -2 10:39
10:19-1 1523 -2 10:17
10:13-1 1264 -4 10:09
09:54-1 1263 -7 09:47
09:40-1 1526 -1 09:39
09:20-1 1519 -3 09:17
09:11-1 1262 -2 09:09
08:51-1 91066 -44 08:07
08:51-1 1261 -4 08:47
08:39-1 1522 0 08:39
07:48-1 1259 -1 07:47
07:39-1 1518 0 07:39
06:48-1 1257 -1 06:47
06:40-1 1514 -1 06:39
05:39-1 1510 0 05:39
01:46-1 1295 1 01:47
01:38-1 1590 1 01:39
18:40-3 94791 -15 18:25
23:49-157 1291 -2 23:47
23:41-157 1582 -2 23:39
23:19-157 1575 -2 23:17
23:08-157 1290 1 23:09
22:47-157 1289 0 22:47
22:38-157 1578 1 22:39
22:17-157 1571 0 22:17
22:09-157 1288 0 22:09
21:46-157 1287 1 21:47
21:38-157 1574 1 21:39
21:18-157 1567 -1 21:17
21:09-157 1286 0 21:09
20:48-157 1285 -1 20:47
20:40-157 1570 -1 20:39
20:17-157 1563 0 20:17
20:10-157 1284 -1 20:09
19:49-157 1283 -2 19:47
19:38-157 1566 1 19:39
19:16-157 1559 1 19:17
19:09-157 1282 0 19:09
18:47-157 1281 0 18:47
18:38-157 1562 1 18:39
18:24-157 94791 1 18:25
18:18-157 1555 -1 18:17
18:10-157 1280 -1 18:09
17:48-157 1279 -1 17:47
17:40-157 1558 -1 17:39
17:19-157 1551 -2 17:17
17:09-157 1278 0 17:09
16:48-157 1277 -1 16:47
16:40-157 1554 -1 16:39
16:21-157 1547 -4 16:17
16:10-157 1276 -1 16:09
15:50-157 1275 -3 15:47
15:40-157 1550 -1 15:39
15:20-157 1543 -3 15:17
15:08-157 1274 1 15:09
14:48-157 1273 -1 14:47
14:40-157 1546 -1 14:39
14:17-157 1539 0 14:17
14:09-157 1272 0 14:09
13:46-157 1271 1 13:47
13:39-157 1542 0 13:39
13:18-157 1535 -1 13:17
13:08-157 1270 1 13:09
12:48-157 1269 -1 12:47
12:42-157 1538 -3 12:39
12:21-157 1531 -4 12:17
12:09-157 1268 0 12:09
11:46-157 1267 1 11:47
11:39-157 1534 0 11:39
11:19-157 1527 -2 11:17
11:08-157 1266 1 11:09
10:47-157 1265 0 10:47
10:39-157 1530 0 10:39
10:19-157 1523 -2 10:17
10:11-157 1264 -2 10:09
09:50-157 1263 -3 09:47
09:39-157 1526 0 09:39
09:20-157 1519 -3 09:17
09:09-157 1261 -22 08:47
09:09-157 1262 0 09:09
08:39-157 1515 -22 08:17
08:38-157 1522 1 08:39
08:09-157 1260 0 08:09
07:57-157 1259 -10 07:47
07:39-157 1518 0 07:39
07:19-157 1511 -2 07:17
07:10-157 1258 -1 07:09
06:56-157 1990 1 06:57
06:46-157 1257 1 06:47
06:39-157 1514 0 06:39
06:16-157 1507 1 06:17
06:09-157 1256 0 06:09
05:46-157 1255 1 05:47
05:38-157 1510 1 05:39
05:08-157 1254 1 05:09
04:38-157 1506 1 04:39
02:24-157 30230 17 02:41
13:32:44 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Malmö–Ystad
Trafikinfo för sträcka
Malmö–Ystad
Om platsen: Rynge (Rye)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket, Öppet API.