Trafikplats:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTågLägeTeknA 
22:14-1 1437 -1 22:13 =
22:14-1 1437 -1 22:13
22:12-1 1437 *0 22:12 =
22:12-1 1437 *0 22:12
21:46-1 1436 0 21:46 =
21:46-1 1436 0 21:46
21:44-1 1436 *1 21:45 =
21:44-1 1436 *1 21:45
21:14-1 1435 -1 21:13 =
21:14-1 1435 -1 21:13
21:12-1 1435 *0 21:12 =
21:12-1 1435 *0 21:12
20:48-1 1434 -2 20:46 =
20:48-1 1434 -2 20:46
20:46-1 1434 *-1 20:45 =
20:46-1 1434 *-1 20:45
20:13-1 1433 0 20:13 =
20:13-1 1433 0 20:13
20:12-1 1433 *0 20:12 =
20:12-1 1433 *0 20:12
19:47-1 1432 -1 19:46 =
19:47-1 1432 -1 19:46
19:46-1 1432 *-1 19:45 =
19:46-1 1432 *-1 19:45
19:15-1 1431 -2 19:13 =
19:15-1 1431 -2 19:13
19:13-1 1431 *-1 19:12 =
19:13-1 1431 *-1 19:12
18:49-1 1430 -3 18:46 =
18:49-1 1430 -3 18:46
18:47-1 1430 *-2 18:45 =
18:47-1 1430 *-2 18:45
18:14-1 1429 -1 18:13 =
18:14-1 1429 -1 18:13
18:13-1 1429 *-1 18:12 =
18:13-1 1429 *-1 18:12
17:48-1 1428 -2 17:46 =
17:48-1 1428 -2 17:46
17:45-1 1428 *0 17:45 =
17:45-1 1428 *0 17:45
17:15-1 1427 -2 17:13 =
17:15-1 1427 -2 17:13
17:13-1 1427 *-1 17:12 =
17:13-1 1427 *-1 17:12
16:48-1 1426 -2 16:46 =
16:48-1 1426 -2 16:46
16:47-1 1426 *-2 16:45 =
16:47-1 1426 *-2 16:45
16:14-1 1425 -1 16:13 =
16:14-1 1425 -1 16:13
16:12-1 1425 *0 16:12 =
16:12-1 1425 *0 16:12
15:46-1 1424 0 15:46 =
15:46-1 1424 0 15:46
15:43-1 1424 *2 15:45 =
15:43-1 1424 *2 15:45
15:15-1 1423 -2 15:13 =
15:15-1 1423 -2 15:13
15:13-1 1423 *-1 15:12 =
15:13-1 1423 *-1 15:12
14:46-1 1422 0 14:46 =
14:46-1 1422 0 14:46
14:44-1 1422 *1 14:45 =
14:44-1 1422 *1 14:45
14:14-1 1421 -1 14:13 =
14:14-1 1421 -1 14:13
14:13-1 1421 *-1 14:12 =
14:13-1 1421 *-1 14:12
13:47-1 1420 -1 13:46 =
13:47-1 1420 -1 13:46
13:45-1 1420 *0 13:45 =
13:45-1 1420 *0 13:45
13:14-1 1419 -1 13:13 =
13:14-1 1419 -1 13:13
13:12-1 1419 *0 13:12 =
13:12-1 1419 *0 13:12
12:47-1 1418 -1 12:46 =
12:47-1 1418 -1 12:46
12:45-1 1418 *0 12:45 =
12:45-1 1418 *0 12:45
12:14-1 1417 -1 12:13 =
12:14-1 1417 -1 12:13
12:12-1 1417 *0 12:12 =
12:12-1 1417 *0 12:12
11:46-1 1416 0 11:46 =
11:46-1 1416 0 11:46
11:44-1 1416 *1 11:45 =
11:44-1 1416 *1 11:45
11:14-1 1415 -1 11:13 =
11:14-1 1415 -1 11:13
11:13-1 1415 *-1 11:12 =
11:13-1 1415 *-1 11:12
10:47-1 1414 -1 10:46 =
10:47-1 1414 -1 10:46
10:44-1 1414 *1 10:45 =
10:44-1 1414 *1 10:45
10:14-1 1413 -1 10:13 =
10:14-1 1413 -1 10:13
10:12-1 1413 *0 10:12 =
10:12-1 1413 *0 10:12
09:50-1 1412 -4 09:46 =
09:50-1 1412 -4 09:46
09:48-1 1412 *-3 09:45 =
09:48-1 1412 *-3 09:45
09:13-1 1411 0 09:13 =
09:13-1 1411 0 09:13
09:12-1 1411 *0 09:12 =
09:12-1 1411 *0 09:12
08:46-1 1410 0 08:46 =
08:46-1 1410 0 08:46
08:43-1 1410 *2 08:45 =
08:43-1 1410 *2 08:45
08:13-1 1409 0 08:13 =
08:13-1 1409 0 08:13
08:12-1 1409 *0 08:12 =
08:12-1 1409 *0 08:12
07:46-1 1408 0 07:46 =
07:46-1 1408 0 07:46
07:44-1 1408 *1 07:45 =
07:44-1 1408 *1 07:45
07:14-1 1407 -1 07:13 =
07:14-1 1407 -1 07:13
07:12-1 1407 *0 07:12 =
07:12-1 1407 *0 07:12
06:46-1 11406 0 06:46 =
06:45-1 11406 *0 06:45 =
06:13-1 1405 0 06:13 =
06:13-1 1405 0 06:13
06:11-1 1405 *1 06:12 =
06:11-1 1405 *1 06:12
02:55:02 Uppdateringstid:
Sträckor
Malmö–Trelleborg
Malmö godsbangård–Peberholm
Grafer
Persborg (Mpb)

Jvgfoto.se trafikinfo för trafikplats

Trafikinfo för trafikplats visar tillgängliga händelser vid en given trafikplats.

Trafikplats | Ange signatur eller fullständigt namn för trafikplatsen.

Tid | Registrerad tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen.

Tåg | Det tekniska tågnumret vid trafikplatsen, kan skilja sig från det annonserade.

Läge | Differensen i minuter mellan teknisk tid och registrerad tid. Vid positivt tal är tåget tidigt och vid negativt tal är tåget sent i förhållande till körplanen.

Tekn | Teknisk tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen. Den tekniska tiden i körplanen kan skilja sig från den som annonseras till resenärer vid resandeutbyte.

A | Om annonserad tid förekommer visas här differensen i minuter mellan teknisk tid och annonserad tid. En tidigare annonserad avgångstid ger ett positivt tal i denna kolumn och anger hur stort positivt värdet i kolumnen läge vid trafikplatsen kan vara utan att tåget avgått för tidigt. En senare annonserad ankomsttid ger ett negativt tal i denna kolumn och visar hur stort negativt värde som kan förekomma i kolumnen läge utan att tåget ankommer efter den annonserade tiden.

| Länk till trafikradar för aktuellt tåg.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2019. Data från Trafikverket, Öppet API.