TidTåg   Läge   TeknA 
07:38 17605 1 07:39
07:23 45519 -43 06:40
07:17 17602 0 07:17
07:13 17603 -5 07:08
06:35 522 1 06:36
06:09 17601 1 06:10
06:03 17600 -1 06:02
05:33 14613 2 05:35
04:31 60280 29 05:00
03:16 95621 3 03:19
03:04 14160 -18 02:46
03:04 1 2 03:06
02:48 15189 -16 02:32
02:23 19829 18 02:41
01:59 79800 107 03:46
01:49 2 -12 01:37
01:45 44171 30 02:15
01:40 14343 26 02:06
01:31 44103 -20 01:11
01:20 53474 41 02:01
01:00 44906 94 02:34
00:47 9807 8 00:55
00:45 65911 -160 22:05
00:41 44100 -24 00:17
00:30 9803 11 00:41
00:27 15615 -177 21:30
00:20 19827 4 00:24
23:56-1 4107 196 03:12
23:17-1 14611 56 00:13
22:54-1 19824 12 23:06
22:48-1 9806 37 23:25
22:07-1 42208 4 22:11
22:06-1 9804 -9 21:57
22:01-1 53488 72 23:13
21:41-1 60243 31 22:12
21:16-1 545 3 21:19
21:16-1 14164 -2 21:14
20:37-1 550 -1 20:36
20:13-1 543 3 20:16
20:09-1 60266 118 22:07
19:56-1 14260 27 20:23
19:54-1 17621 1 19:55
19:49-1 14360 1 19:50
19:31-1 33943 3 19:34
19:17-1 541 1 19:18
19:14-1 14168 -6 19:08
19:03-1 17620 0 19:03
18:39-1 79801 21 19:00
18:38-1 546 -2 18:36
18:14-1 539 2 18:16
17:51-1 3942 -5 17:46
17:50-1 60235 14 18:04
17:44-1 17619 0 17:44
17:41-1 544 -3 17:38
17:17-1 537 2 17:19
17:05-1 17616 0 17:05
16:36-1 542 0 16:36
16:09-1 17614 -5 16:04
15:51-1 45910 17 16:08
15:46-1 17615 0 15:46
15:21-1 14300 27 15:48
15:17-1 533 2 15:19
15:13-1 17612 -9 15:04
15:08-1 42029 30 15:38
15:08-1 9826 20 15:28
15:04-1 17613 -15 14:49
14:38-1 538 -2 14:36
14:31-1 42706 101 16:12
14:17-1 531 2 14:19
14:00-1 14166 79 15:19
13:54-1 17610 1 13:55
13:48-1 62055 57 14:45
13:36-1 536 0 13:36
13:16-1 529 3 13:19
13:13-1 15118 58 14:11
12:40-1 17611 0 12:40
12:36-1 534 0 12:36
12:17-1 527 4 12:21
12:12-1 3941 4 12:16
12:05-1 17608 1 12:06
12:01-1 95621 -522 03:19
11:51-1 17609 -5 11:46
11:29-1 45935 34 12:03
11:19-1 525 0 11:19
10:58-1 33940 -3 10:55
10:39-1 530 -3 10:36
09:56-1 17646 1 09:57
09:50-1 88766 81 11:11
09:42-1 17607 0 09:42
09:37-1 528 -1 09:36
09:16-1 521 3 09:19
08:57-1 17604 1 08:58
08:41-1 526 -5 08:36
08:21-1 45519 -101 06:40
07:46-1 42705 101 09:27
07:38-1 17605 1 07:39
07:17-1 17602 0 07:17
07:06-1 17603 2 07:08
06:40-1 522 -4 06:36
06:08-1 17601 2 06:10
06:03-1 17600 -1 06:02
05:12-1 60280 -12 05:00
04:54-1 14613 41 05:35
03:08-1 1 -2 03:06
03:03-1 76596 63 04:06
02:35-1 14160 11 02:46
02:35-1 19829 6 02:41
01:50-1 79800 116 03:46
01:47-1 44103 -36 01:11
01:45-1 2 -8 01:37
01:28-1 14345 38 02:06
01:12-1 44170 1 01:13
00:57-39 6057 38 01:35
00:21-39 44100 -4 00:17
23:46-40 44915 52 00:38
23:12-40 79803 18 23:30
22:46-40 4172 46 23:32
22:43-40 4621 -2 22:41
22:37-40 57466 -46 21:51
22:19-40 547 0 22:19
22:13-40 42204 12 22:25
22:09-40 15072 -63 21:06
21:32-40 4164 -18 21:14
21:18-40 545 1 21:19
20:51-40 550 -15 20:36
20:37-40 44253 7 20:44
20:21-40 14270 2 20:23
20:16-40 543 0 20:16
19:54-40 17621 1 19:55
19:47-40 505 -1 19:46
19:44-40 4360 6 19:50
19:37-40 33943 -3 19:34
19:36-40 548 0 19:36
19:17-40 541 1 19:18
19:03-40 17620 0 19:03
18:38-40 546 -2 18:36
18:32-40 4915 -244 14:28
18:27-40 44203 -54 17:33
18:21-40 14182 47 19:08
18:18-40 539 -2 18:16
18:10-40 42023 -281 13:29
17:52-40 3942 -6 17:46
17:51-40 17619 -7 17:44
17:41-40 544 -3 17:38
17:30-40 537 -11 17:19
17:06-40 17616 -1 17:05
16:57-40 60695 5 17:02
16:52-40 542 -16 16:36
16:30-40 4300 -42 15:48
16:21-40 45910 -13 16:08
16:18-40 535 1 16:19
16:13-40 6072 7 16:20
16:07-40 17614 -3 16:04
15:46-40 17615 0 15:46
15:44-40 69053 -124 13:40
15:35-40 540 1 15:36
15:21-40 4166 -2 15:19
15:18-40 533 1 15:19
15:07-40 17612 -3 15:04
14:57-40 47304 13 15:10
14:53-40 17613 -4 14:49
14:46-40 538 -10 14:36
14:30-40 45935 -147 12:03
14:28-40 15064 -82 13:06
14:22-40 5118 -11 14:11
14:21-40 531 -2 14:19
13:56-40 17610 -1 13:55
13:50-40 536 -14 13:36
13:44-40 26709 3 13:47
13:17-40 529 2 13:19
13:03-40 527 -42 12:21
12:56-40 534 -20 12:36
12:39-40 17611 1 12:40
12:27-40 3941 -11 12:16
12:20-40 525 -61 11:19
12:05-40 17608 1 12:06
11:46-40 17609 0 11:46
11:36-40 532 0 11:36
11:31-40 56991 -4 11:27
11:06-40 530 -30 10:36
10:59-40 33940 -4 10:55
10:55-40 5613 126 13:01
10:41-40 523 -23 10:18
10:20-40 44530 -3 10:17
09:59-40 42701 41 10:40
09:57-40 17646 0 09:57
09:55-40 45517 -195 06:40
09:41-40 17607 1 09:42
09:36-40 42705 -9 09:27
09:35-40 528 1 09:36
09:30-40 521 -11 09:19
09:24-40 5915 -46 08:38
08:57-40 17604 1 08:58
08:38-40 526 -2 08:36
08:13-40 519 2 08:15
08:05-40 15063 111 09:56
07:54-40 69050 -5 07:49
07:44-40 524 -6 07:38
07:39-40 17605 0 07:39
07:17-40 17602 0 07:17
07:09-40 17603 -1 07:08
07:05-40 47906 -337 01:28
06:35-40 522 1 06:36
06:07-40 17601 3 06:10
06:02-40 17600 0 06:02
04:58-40 15070 -7 04:51
04:55-40 44250 5 05:00
04:40-40 3901 6 04:46
04:21-40 33523 -14 04:07
04:08-40 6759 -267 23:41
04:00-40 15291 -18 03:42
03:55-40 4160 -70 02:45
03:47-40 60471 -85 02:22
03:13-40 6749 -67 02:06
03:06-40 3 0 03:06
02:41-40 44100 -144 00:17
02:33-40 9825 7 02:40
02:22-40 5811 -111 00:31
02:21-40 44906 13 02:34
02:18-40 6094 -99 00:39
01:50-40 4 -13 01:37
01:42-40 5621 1 01:43
01:31-40 79800 135 03:46
08:03:16 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Nässjö–Alvesta
Trafikinfo för sträcka
Nässjö–Alvesta
Om platsen: Lidnäs (Lns)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket, Öppet API.