TidTåg   Läge   TeknA 
14:00 3930 3 14:03
13:56 17610 -1 13:55
13:40 536 -4 13:36
13:27 529 -8 13:19
12:41 17611 -1 12:40
12:38 534 -2 12:36
12:31 5613 30 13:01
12:24 527 -3 12:21
12:18 3941 -2 12:16
12:05 17608 1 12:06
11:46 17609 0 11:46
11:43 37528 30 12:13
11:39 532 -3 11:36
11:23 525 -4 11:19
11:18 48384 -4 11:14
10:58 33940 -3 10:55
10:35 530 1 10:36
10:21 523 -3 10:18
10:11 5182 54 11:05
10:11 49489 -2 10:09
10:05 17606 -1 10:04
09:48 15891 -48 09:00
09:42 17607 0 09:42
09:35 528 1 09:36
09:23 521 -4 09:19
09:15 33619 85 10:40
08:57 17604 1 08:58
08:47 42705 40 09:27
08:40 526 -4 08:36
08:18 519 -3 08:15
08:14 45517 -94 06:40
07:41 524 -3 07:38
07:38 17605 1 07:39
07:17 17602 0 07:17
07:06 17603 2 07:08
06:37 522 -1 06:36
06:07 17601 3 06:10
06:02 17600 0 06:02
05:55 4327 -229 02:06
05:14 44250 -14 05:00
04:30 18113 2 04:32
04:08 5168 7 04:15
03:32 15291 10 03:42
03:23 4160 -38 02:45
03:08 5140 -75 01:53
02:28 9825 12 02:40
02:04 5177 29 02:33
02:01 44170 -48 01:13
01:49 5621 -6 01:43
01:48 79800 118 03:46
01:42 90606 -5 01:37
01:06 44101 5 01:11
00:57 9807 -2 00:55
00:36 9827 -18 00:18
00:32 9803 9 00:41
00:29 5811 2 00:31
00:26 4170 4 00:30
00:21 44100 -4 00:17
00:10 9401 -3 00:07
23:39-1 9824 11 23:50
23:06-1 9810 19 23:25
22:58-1 547 -39 22:19
22:34-1 16131 27 23:01
22:31-1 42200 0 22:31
22:25-1 16770 -5 22:20
22:19-1 4162 37 22:56
22:16-1 44905 170 01:06
22:13-1 16756 -59 21:14
22:04-1 9808 -7 21:57
22:03-1 4611 49 22:52
21:29-1 545 -10 21:19
21:23-1 42702 -249 17:14
21:19-1 14270 -56 20:23
20:40-1 550 -4 20:36
20:18-1 543 -2 20:16
20:14-1 44492 52 21:06
20:01-1 44577 43 20:44
20:01-1 4360 -11 19:50
19:57-1 33943 -23 19:34
19:55-1 17621 0 19:55
19:47-1 541 -29 19:18
19:23-1 5615 69 20:32
19:04-1 17620 -1 19:03
18:47-1 79801 13 19:00
18:44-1 37947 -3 18:41
18:39-1 546 -3 18:36
18:25-1 4168 43 19:08
18:21-1 539 -5 18:16
18:09-1 17638 -1 18:08
18:08-1 44203 -35 17:33
17:53-1 3942 -7 17:46
17:47-1 544 -9 17:38
17:43-1 17619 1 17:44
17:28-1 69013 56 18:24
17:23-1 537 -4 17:19
17:06-1 17616 -1 17:05
16:47-1 17617 1 16:48
16:40-1 542 -4 16:36
16:29-1 535 -10 16:19
16:13-1 42706 -1 16:12
16:03-1 17614 1 16:04
15:56-1 45910 12 16:08
15:46-1 17615 0 15:46
15:37-1 540 -1 15:36
15:29-1 4300 19 15:48
15:24-1 74788 81 16:45
15:23-1 533 -4 15:19
15:17-1 4166 2 15:19
15:11-1 9826 17 15:28
15:04-1 17612 0 15:04
15:03-1 37641 2 15:05
14:48-1 17613 1 14:49
14:36-1 37583 0 14:36
14:36-1 538 0 14:36
14:07-1 4915 21 14:28
14:00-1 42023 -31 13:29
13:56-1 47026 52 14:48
13:54-1 17610 1 13:55
13:40-1 536 -4 13:36
13:25-1 529 -6 13:19
12:46-1 5613 15 13:01
12:41-1 17611 -1 12:40
12:39-1 534 -3 12:36
12:33-1 3941 -17 12:16
12:21-1 527 0 12:21
12:19-1 79290 59 13:18
12:08-1 48381 19 12:27
12:04-1 17608 2 12:06
11:46-1 525 -27 11:19
11:45-1 17609 1 11:46
11:36-1 532 0 11:36
11:05-1 33940 -10 10:55
10:35-1 530 1 10:36
10:26-1 49489 -17 10:09
10:21-1 523 -3 10:18
10:09-1 5182 56 11:05
10:05-1 17606 -1 10:04
09:40-1 17607 2 09:42
09:35-1 528 1 09:36
09:20-1 521 -1 09:19
08:57-1 17604 1 08:58
08:51-1 33619 109 10:40
08:42-1 45917 6 08:48
08:39-1 526 -3 08:36
08:15-1 519 0 08:15
08:02-1 16749 62 09:04
07:48-1 42705 99 09:27
07:44-1 69012 6 07:50
07:40-1 17605 -1 07:39
07:38-1 524 0 07:38
07:32-1 45517 -52 06:40
07:17-1 17602 0 07:17
07:07-1 17603 1 07:08
06:35-1 522 1 06:36
06:19-1 44250 -79 05:00
06:07-1 17601 3 06:10
06:02-1 17600 0 06:02
05:18-1 4615 23 05:41
04:33-1 18113 -1 04:32
04:11-1 5168 4 04:15
04:05-1 4160 -80 02:45
04:01-1 44906 -87 02:34
03:58-1 5140 -125 01:53
03:53-1 44100 -216 00:17
03:49-1 4170 -199 00:30
03:23-1 15291 19 03:42
02:49-1 5041 11 03:00
02:27-1 9825 13 02:40
02:17-1 4327 -11 02:06
02:13-1 79800 93 03:46
01:46-1 5621 -3 01:43
01:42-1 5811 -71 00:31
01:39-1 2 -2 01:37
01:25-1 5177 68 02:33
01:09-1 9803 -28 00:41
01:03-1 9807 -8 00:55
14:06:10 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Nässjö–Alvesta
Trafikinfo för sträcka
Nässjö–Alvesta
Trafikverkets grafer
Om platsen: Lidnäs (Lns)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket, Öppet API.