TidTåg   Läge   TeknA 
18:11 17638 -3 18:08
17:45 3942 1 17:46
17:44 17619 0 17:44
17:37 544 1 17:38
17:28 42706 -76 16:12
17:27 537 -8 17:19
16:48 17617 0 16:48
16:36 542 0 16:36
16:13 5611 75 17:28
16:06 17614 -2 16:04
15:58 5166 23 16:21
15:33 533 -14 15:19
15:00 538 -24 14:36
14:53 4308 52 15:45
14:50 17613 -1 14:49
14:28 14184 40 15:08
14:21 531 -2 14:19
13:54 17610 1 13:55
13:51 48928 60 14:51
13:37 536 -1 13:36
13:28 529 -9 13:19
13:14 47966 55 14:09
12:35 534 1 12:36
12:27 34064 -138 10:09
12:25 527 -4 12:21
12:23 50314 -6 12:17
12:18 3941 -2 12:16
12:05 17608 1 12:06
11:58 50057 72 13:10
11:53 29761 64 12:57
11:49 17609 -3 11:46
11:45 532 -9 11:36
11:24 525 -5 11:19
11:04 33940 -9 10:55
10:54 3933 -8 10:46
10:35 530 1 10:36
10:33 41161 61 11:34
10:30 5162 47 11:17
10:03 17606 1 10:04
09:45 17607 -3 09:42
09:42 521 -23 09:19
09:37 528 -1 09:36
09:25 3932 -22 09:03
09:09 16753 -3 09:06
09:00 25180 -64 07:56
08:50 526 -14 08:36
08:47 47862 -3 08:44
07:44 74836 123 09:47
07:08 45521 12 07:20
05:09 14625 32 05:41
03:28 5168 47 04:15
03:23 62189 10 03:33
03:18 18115 -15 03:03
03:02 14617 42 03:44
02:48 4327 -42 02:06
02:34 14206 12 02:46
02:32 41217 10 02:42
01:59 44100 -102 00:17
01:56 5621 -13 01:43
01:39 18094 1 01:40
01:19 79802 46 02:05
01:16 9888 7 01:23
01:14 5815 -59 00:15
00:27 44101 44 01:11
23:54-1 4170 36 00:30
23:15-1 79803 15 23:30
22:59-1 44915 99 00:38
22:52-1 4172 40 23:32
22:39-1 4621 2 22:41
22:30-1 34056 -146 20:04
22:27-1 547 -8 22:19
22:11-1 42204 14 22:25
22:04-1 22104 -88 20:36
22:01-1 545 -42 21:19
21:46-1 3935 -10 21:36
21:25-1 16756 -11 21:14
20:44-1 44577 0 20:44
20:28-1 4260 52 21:20
20:22-1 543 -6 20:16
20:13-1 33943 -39 19:34
19:54-1 17621 1 19:55
19:47-1 541 -29 19:18
19:41-1 5615 51 20:32
19:22-1 539 -66 18:16
19:15-1 42705 -588 09:27
19:03-1 17620 0 19:03
18:38-1 546 -2 18:36
18:26-1 4168 42 19:08
18:23-1 537 -64 17:19
18:13-1 17638 -5 18:08
18:10-1 42702 -56 17:14
18:03-1 37466 -7 17:56
18:01-1 3942 -15 17:46
17:56-1 535 -97 16:19
17:50-1 544 -12 17:38
17:50-1 533 -151 15:19
17:43-1 17619 1 17:44
17:24-1 3931 -93 15:51
17:15-1 44203 18 17:33
17:07-1 17616 -2 17:05
16:51-1 17617 -3 16:48
16:44-1 542 -8 16:36
16:33-1 4300 -45 15:48
16:06-1 17614 -2 16:04
16:00-1 68415 36 16:36
15:50-1 42023 -141 13:29
15:47-1 17615 -1 15:46
15:44-1 7028 -3 15:41
15:41-1 540 -5 15:36
15:35-1 45910 33 16:08
15:16-1 5613 -135 13:01
15:15-1 4166 4 15:19
15:09-1 17612 -5 15:04
14:58-1 47304 12 15:10
14:52-1 529 -93 13:19
14:50-1 17613 -1 14:49
14:44-1 36458 -210 11:14
14:43-1 19555 50 15:33
14:39-1 4915 -11 14:28
14:39-1 538 -3 14:36
14:33-1 46725 1 14:34
14:15-1 3930 -12 14:03
13:58-1 17610 -3 13:55
13:57-1 7027 -2 13:55
13:46-1 527 -85 12:21
13:44-1 15138 27 14:11
13:36-1 536 0 13:36
13:26-1 69053 14 13:40
13:07-1 5164 -122 11:05
13:05-1 3941 -49 12:16
12:43-1 17611 -3 12:40
12:36-1 534 0 12:36
12:08-1 17608 -2 12:06
11:51-1 525 -32 11:19
11:45-1 17609 1 11:46
11:35-1 532 1 11:36
11:11-1 33940 -16 10:55
10:35-1 530 1 10:36
10:33-1 523 -15 10:18
10:26-1 49489 -17 10:09
10:03-1 33619 37 10:40
10:03-1 17606 1 10:04
09:52-1 4615 -251 05:41
09:40-1 17607 2 09:42
09:36-1 528 0 09:36
09:23-1 521 -4 09:19
09:09-1 519 -54 08:15
08:59-1 17604 -1 08:58
08:44-1 45917 4 08:48
08:36-1 526 0 08:36
08:27-1 15291 -285 03:42
08:16-1 45517 -96 06:40
07:49-1 69050 0 07:49
07:38-1 524 0 07:38
07:38-1 17605 1 07:39
07:17-1 17602 0 07:17
07:06-1 17603 2 07:08
06:34-1 522 2 06:36
06:07-1 17601 3 06:10
06:02-1 17600 0 06:02
05:44-1 5168 -89 04:15
05:41-1 4160 -176 02:45
05:31-1 44906 -177 02:34
05:27-1 5140 -214 01:53
04:51-1 16770 -391 22:20
04:45-1 44250 15 05:00
04:41-1 4170 -251 00:30
04:30-1 18113 2 04:32
03:44-1 74834 131 05:55
03:19-1 4327 -73 02:06
03:09-1 37523 1 03:10
02:58-1 5177 -25 02:33
02:52-1 9825 -12 02:40
02:36-1 79800 70 03:46
02:32-1 44100 -135 00:17
02:20-1 5621 -37 01:43
02:13-1 44171 2 02:15
02:01-1 90606 -24 01:37
01:37-1 44101 -26 01:11
01:34-1 5811 -63 00:31
01:08-1 9807 -13 00:55
01:00-1 41328 -4 00:56
18:14:49 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Nässjö–Alvesta
Trafikinfo för sträcka
Nässjö–Alvesta
Om platsen: Lidnäs (Lns)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket, Öppet API.