Trafikplats:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTågLägeTeknA 
11:25 1266 -2 11:23
11:07 1527 -3 11:04
10:57 1530 -4 10:53
10:34 1265 0 10:34
10:33 6144 211 14:04
10:22 1264 1 10:23
10:12 1526 -19 09:53
10:03 1523 1 10:04
09:36 1263 -2 09:34
09:26 1262 -3 09:23
09:08 1519 -4 09:04
08:57 1522 -4 08:53
08:45 1261 -11 08:34
08:23 1260 0 08:23
08:04 1515 0 08:04
07:53 1518 0 07:53
07:53 6235 0 07:53
07:44 6235 *3 07:47
07:34 1259 0 07:34
07:23 1258 0 07:23
07:03 1511 1 07:04
07:03 1990 1 07:04
06:53 1514 0 06:53
06:36 1257 -2 06:34
06:27 1256 -4 06:23
06:07 1507 -3 06:04
05:56 1510 -3 05:53
05:34 1255 0 05:34
05:24 1254 -1 05:23
04:53 1506 0 04:53
00:03 1581 1 00:04
23:32-1 1291 2 23:34
22:53-1 1580 0 22:53
22:33-1 1289 1 22:34
21:51-1 1574 2 21:53
21:33-1 1287 1 21:34
20:52-1 1570 1 20:53
20:33-1 1285 1 20:34
20:23-1 1284 0 20:23
20:03-1 1563 1 20:04
19:51-1 1566 2 19:53
19:33-1 1283 1 19:34
19:22-1 1282 1 19:23
19:04-1 1559 0 19:04
18:52-1 1562 1 18:53
18:33-1 1281 1 18:34
18:21-1 1280 2 18:23
18:03-1 1555 1 18:04
17:52-1 1558 1 17:53
17:33-1 1279 1 17:34
17:22-1 1278 1 17:23
17:04-1 1551 0 17:04
16:54-1 1554 -1 16:53
16:33-1 1277 1 16:34
16:21-1 1276 2 16:23
16:02-1 1547 2 16:04
15:51-1 1550 2 15:53
15:33-1 1275 1 15:34
15:21-1 1274 2 15:23
15:02-1 1543 2 15:04
14:51-1 1546 2 14:53
14:33-1 1273 1 14:34
14:21-1 1272 2 14:23
14:02-1 1539 2 14:04
13:51-1 1542 2 13:53
13:33-1 1271 1 13:34
13:24-1 1270 -1 13:23
13:06-1 1535 -2 13:04
12:51-1 1538 2 12:53
12:33-1 1269 1 12:34
12:21-1 1268 2 12:23
12:04-1 1531 0 12:04
11:54-1 1534 -1 11:53
11:33-1 1267 1 11:34
11:21-1 1266 2 11:23
11:02-1 1527 2 11:04
10:51-1 1530 2 10:53
10:33-1 1265 1 10:34
10:23-1 1264 0 10:23
10:03-1 1523 1 10:04
09:53-1 1526 0 09:53
09:33-1 1263 1 09:34
09:22-1 1262 1 09:23
09:03-1 1519 1 09:04
08:53-1 1522 0 08:53
08:34-1 1261 0 08:34
07:51-1 1518 2 07:53
07:33-1 1259 1 07:34
07:16-1 1514 -23 06:53
06:33-1 1257 1 06:34
05:53-1 1510 0 05:53
01:55-1 1590 -2 01:53
01:33-1 1295 1 01:34
01:00-1 1586 -7 00:53
11:34:30 Uppdateringstid:
Sträckor
Malmö–Ystad
Grafer
Lemmeströ (Lmm)

Jvgfoto.se trafikinfo för trafikplats

Trafikinfo för trafikplats visar tillgängliga händelser vid en given trafikplats.

Trafikplats | Ange signatur eller fullständigt namn för trafikplatsen.

Tid | Registrerad tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen.

Tåg | Det tekniska tågnumret vid trafikplatsen, kan skilja sig från det annonserade.

Läge | Differensen i minuter mellan teknisk tid och registrerad tid. Vid positivt tal är tåget tidigt och vid negativt tal är tåget sent i förhållande till körplanen.

Tekn | Teknisk tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen. Den tekniska tiden i körplanen kan skilja sig från den som annonseras till resenärer vid resandeutbyte.

A | Om annonserad tid förekommer visas här differensen i minuter mellan teknisk tid och annonserad tid. En tidigare annonserad avgångstid ger ett positivt tal i denna kolumn och anger hur stort positivt värdet i kolumnen läge vid trafikplatsen kan vara utan att tåget avgått för tidigt. En senare annonserad ankomsttid ger ett negativt tal i denna kolumn och visar hur stort negativt värde som kan förekomma i kolumnen läge utan att tåget ankommer efter den annonserade tiden.

| Länk till trafikradar för aktuellt tåg.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2019. Data från Trafikverket, Öppet API.