Trafikplats:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTågLägeTeknA 
22:35 9450 16 22:51
21:28 9453 55 22:23
19:22 343 -6 19:16
18:49 344 -9 18:40
17:22 339 1 17:23
14:55 9456 *5 15:00
14:55 9451 30 15:25
14:54 9456 23 15:17
14:39 336 -4 14:35
14:35 9451 *-2 14:33
13:11 5352 0 13:11
12:54 49554 3 12:57
12:40 332 -1 12:39
11:15 327 2 11:17
09:36 48180 17 09:53
07:55 9452 -5 07:50
07:45 322 -4 07:41
07:24 319 -7 07:17
07:20 9452 *-5 07:15
06:45 9457 -4 06:41
23:46-1 5531 25 00:11
22:15-1 9450 36 22:51
22:14-1 9453 9 22:23
19:39-1 5350 7 19:46
19:14-1 343 2 19:16
18:38-1 344 2 18:40
17:21-1 339 2 17:23
15:12-1 9456 *-12 15:00
15:11-1 9456 6 15:17
14:44-1 9451 *-11 14:33
14:44-1 9451 41 15:25
14:44-1 336 -9 14:35
13:26-1 5352 -15 13:11
13:05-1 51918 -8 12:57
12:56-1 332 -17 12:39
11:52-1 327 -35 11:17
07:50-1 9452 0 07:50
07:40-1 322 1 07:41
07:18-1 319 -1 07:17
07:09-1 9452 *6 07:15
06:14-1 9457 27 06:41
02:54-1 5535 15 03:09
11:02-6 9457 -261 06:41
16:18-8 64382 -59 15:19
15:06-8 64380 -9 14:57
08:29-8 36042 -10 08:19
07:53-8 9452 -3 07:50
23:26:15 Uppdateringstid:
Sträckor
Borås–Alvesta
Grafer
Hillared (Hil)

Jvgfoto.se trafikinfo för trafikplats

Trafikinfo för trafikplats visar tillgängliga händelser vid en given trafikplats.

Trafikplats | Ange signatur eller fullständigt namn för trafikplatsen.

Tid | Registrerad tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen.

Tåg | Det tekniska tågnumret vid trafikplatsen, kan skilja sig från det annonserade.

Läge | Differensen i minuter mellan teknisk tid och registrerad tid. Vid positivt tal är tåget tidigt och vid negativt tal är tåget sent i förhållande till körplanen.

Tekn | Teknisk tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen. Den tekniska tiden i körplanen kan skilja sig från den som annonseras till resenärer vid resandeutbyte.

A | Om annonserad tid förekommer visas här differensen i minuter mellan teknisk tid och annonserad tid. En tidigare annonserad avgångstid ger ett positivt tal i denna kolumn och anger hur stort positivt värdet i kolumnen läge vid trafikplatsen kan vara utan att tåget avgått för tidigt. En senare annonserad ankomsttid ger ett negativt tal i denna kolumn och visar hur stort negativt värde som kan förekomma i kolumnen läge utan att tåget ankommer efter den annonserade tiden.

| Länk till trafikradar för aktuellt tåg.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2019. Data från Trafikverket, Öppet API.